1=1704423415xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD6xHSSxHSSxHSSxHSS7xHSSxHSSxHSSxHSS8xHSSxHSSxHSSxHSS9xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD10GO!11Refrão 1xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS12xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC13xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS14xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD15Pós refrão 1xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS16xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC17xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS18xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD19xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS20xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC21xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS22xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD23Verso 1xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS24xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC25xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS263xxHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD27xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS28xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC29xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS30xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS31SSSSSSSS32SSSSSSSS33SSSSSSSS34SFTSFTSFTSS35Refrão 2xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS36xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC37xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS38xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD39pos refrão 2xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS40xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC41xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS42xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD43xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS44xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC45xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS46xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD47Verso 2xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS48xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC49xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS503xxHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD51xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS52xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC53xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS54xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS55SSSSSSSS56SSSSSSSS57SSSSSSSS58SFTSFTSFTSS59Refrão 3xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS60xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC61xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS62xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD63 Refrão prolongado HulewxHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS64xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC65xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS66xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD67xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS68xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC69xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS70xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD71batera dobradaSSSSSSSS72SSSSSSSS73SSSSSSSS74xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD75Bass and percussionxHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH76=200xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH77xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH78xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD79Solo marerixHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH80xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH81xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH82xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSxHBD83xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH84xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH85xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH86xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSxHBD87Solo hulewxHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH88xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH89xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH90xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSxHBD91xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH92xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH93xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH94xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSxHBD95Bridge=150xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH96xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH97xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH98xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSxHBD99xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH100xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH101xHFTxHxHSxHxHFTxHxHSxH102xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSxHBD103Refrão 4xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS104xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC105xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS106xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD107Pos refrão 4xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS108xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC109xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS110xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD111xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS112xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC113xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS114xHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD115Verso 3xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS116xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC117xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS1183xxHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD119xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS120xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC121xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS122xHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS123SSSSSSSS124SSSSSSSS125SSSSSSSS126SFTSFTSFTSS127Pre - endxHSxHBDxHFTxHSxHBDxHSxHSxHS128xHFTxHBDxHSxHFTxHBDxHBDxHFTxHFTCC129xHFTxHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHS1304xxHSFTBDxHSFTBDxHSFTBDxHSCCBD131Ending!SFTSFTSFTSFT132CCFTS