1Intro (I)=9044234CC2MTBDMTBDMTSBDMTSBDSSSSSSSS5Intro (II)CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH6CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH7CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH8SSSSBDMTMTSSBDSBDBDSSSMTBDMTBD9Intro (III)CC1BDCC1CC1SCC1CC1BDCC1BDCC1SBDCC1BD10CC1SCC1BDBDCC1SBDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1SSSCC1S11CC1BDCC1CC1SCC1CC1BDCC1BDCC1SBDCC1BD12CC1SCC1BDBDCC1SBDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1SSSCC1S13Verse ICC2BDoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS14xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS15xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS16xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSSSS17CC2BDoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS18xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS19xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS20SBDSBDSBDSBDSBDSBDSBDSBDSBD21ChorusCC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH22CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH23CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH24CC1BDoHfHSoHSBDSSSSSS25CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH26CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH27CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH28SSSSBDMTMTSSBDSBDBDSSSMTBDMTBD29Post-ChorusCC1BDCC1CC1SCC1CC1BDCC1BDCC1SBDCC1BD30CC1SCC1BDBDCC1SBDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1SSSCC1S31CC1BDCC1CC1SCC1CC1BDCC1BDCC1SBDCC1BD32CC1SCC1BDBDCC1SBDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1SSSCC1S33Verse IICC2BDoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS34xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS35xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS36xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSSSS37CC2BDoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS38xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS39xHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHfHxHBDfHoHBDfHxHSfHBDoHS40SBDSBDSBDSBDSBDSBDSBDSBDSBD41ChorusCC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH42CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH43CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH44CC1BDoHfHSoHSBDSSSSSS45CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH46CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH47CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH48SSSSBDMTMTSSBDSBDBDSSSMTBDMTBD49Solo50CC2SBDSBDSBDSBDSBD51CC2BDoHBDCC2SoHBDCC2BDoHBDCC2SoHS52CC2BDSoHBDCC2SoHSCC2SoHSBDCC2SSoHSS53CC2BDoHBDCC2SoHBDCC2BDoHBDCC2SoHS54CC2BDSoHBDCC2SoHSCC2SoHSBDCC2SSoHSS55CC2BDoHBDCC2SoHBDCC2BDoHBDCC2SoHS56CC2BDSoHBDCC2SoHSCC2SoHSBDCC2SSoHS57Bridge(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)58(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)59(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)60(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)61(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)62(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)63(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)64(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)65(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)66(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)67(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)68(fH)BD(fH)(oH)BD(fH)(fH)(oH)(fH)(fH)(oH)69ChorusCC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH70CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH71CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH72CC1BDoHfHSoHSBDSSSSSS73CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH74CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH75CC1BDoHfHSoHfHBDoHfHSoH76SSSSBDMTMTSSBDSBDBDSSSMTBDMTBD77Post-Chorus (Outro)CC1BDCC1CC1SCC1CC1BDCC1BDCC1SBDCC1BD78CC1SCC1BDBDCC1SBDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1SSSCC1S79CC1BDCC1CC1SCC1CC1BDCC1BDCC1SBDCC1BD80CC1SCC1BDBDCC1SBDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1SSSCC1S81