eBGDAE1Intro=13033023XXXXXXXXXX3302333023XXXXX330023442330023XXXXXX330023330023XXXXXX3300233001220XXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXX01230401230XXXXXX0123001230XXXXXX01230533023XXXXXXXXXX3302333023XXXXX3300236330023XXXXXX330023330023XXXXXX3300237001220XXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXX012308XXXXX0123001230312301123091123011230112301123011230112301001230XXXXX0123001230312301123011112301123011230312301123012Verse 111230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330231333023XXXXX3302333023XXXXX3302314002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102015001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010201611230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330231733023XXXXX3302333023XXXXX3302318002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102019001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010202011230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330232133023XXXXX3302333023XXXXX3302322002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102023001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010202411230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330232533023XXXXX3302333023XXXXX3302326002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102027001020XXXXXX001020001020XXXXXX00102028Chorus02220XXXXX022200222002220XXXXX234422923442XXXXX2344223442XXXXX000302320XXXX232023202320XXXX332031XXXX2320XXXX23202320XXXX0003202220XXXXX022200222002220XXXXX234423323442XXXXX2344223442XXXXX000342320XXXX232023202320XXXX332035XXXX2320XXXX0320XXXX2320XXXX00036Break11230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330233733023XXXXX3302333023XXXXX3302338002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102039001020XXXXXX001020001020XXXXXX00102040Verse 211230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330234133023XXXXX3302333023XXXXX3302342002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102043001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010204411230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330234533023XXXXX3302333023XXXXX3302346002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102047001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010204811230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330234933023XXXXX3302333023XXXXX3302350002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102051001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010205211230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330235333023XXXXX3302333023XXXXX3302354002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102055001020XXXXXX001020001020XXXXXX00102056Chorus02220XXXXX022200222002220XXXXX234425723442XXXXX2344223442XXXXX000582320XXXX232023202320XXXX332059XXXX2320XXXX23202320XXXX0006002220XXXXX022200222002220XXXXX234426123442XXXXX2344223442XXXXX000622320XXXX232023202320XXXX332063XXXX2320XXXX0320XXXX2320XXXX00064Bridge02220XXXXX022200222002220XXXXX234426523442XXXXX2344223442XXXXX000662320XXXX232023202320XXXX332067XXXX2320XXXX23202320XXXX0006802220XXXXX022200222002220XXXXX234426923442XXXXX2344223442XXXXX000702320XXXX232023202320XXXX332071XXXX2320XXXX0320XXXX2320XXXX00072Intro33023XXXXXXXXXX3302333023XXXXX33002373330023XXXXXX330023330023XXXXXX33002374001220XXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXX012307501230XXXXXX0123001230XXXXXX012307633023XXXXXXXXXX3302333023XXXXX33002377330023XXXXXX330023330023XXXXXX33002378001220XXXXXXXXXXXX001220001220XXXXXX0123079XXXXX01230012303123011230801123011230112301123011230112308101230XXXXX0123001230312301123082112301123011230312301123083Verse 311230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330238433023XXXXX3302333023XXXXX3302385002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102086001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010208711230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330238833023XXXXX3302333023XXXXX3302389002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102090001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010209111230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330239233023XXXXX3302333023XXXXX3302393002020XXXXXXXXXXXX002020002020XXXXXX00102094001020XXXXXX001020001020XXXXXX0010209511230XXXXXXXXXX1123011230XXXXX330239633023XXXXX3302333023XXXXX3302397Outro=1250020209800102099Change tuning (R)