1Intro: 00:00=67442xHoH3xHBDxHBDxHSxHxHxHxHBDxHBDSxHBDxHSSSSxHBD334xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHxHxHBDxHSoHBDxHBD5xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBD6xHBDxHBDxHSxHSSSxHBDSxHBDxHSoHBDxHBD37xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxHSxHBD8xHBDxHBDxHSxHxHxHxHBDxHBDSxHxHBDxHSoHBDxHBD39xHBDxHBDxHSxHBDxHBDSxHBDxHSxHBD10xHBDxHBDxHSxHBDoHBDSSBDSSLMTLMTLTHFTHFTLFT11Verse: 00:36CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD12xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD13xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHBD14xHBDxHxHBDxHSxHBDxHBDSxHBDxHSoHBDxHBD15CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD16xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD17xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHBD18xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD19xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHBD20xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD21xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD22xHBDxHBDxHSxHSBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD23Chorus: 01:21CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH24xHBDxHBDxHSxHBDxHxHBDxHSBDxHBD25xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD26xHBDxHBDxHSoHBDxHBDCC1BDxHBDxHSoHBDxHBD27xHBDxHBDxHSBDxHBDxHBDoHBDSSLMTLTLFT28CC1BDRCoHBDBDRCLMTHFTLFT29CC1BDxHRCxHxHLMTxHLFToHBD30Verse: 01:48xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD31xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSBDxHBD32xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH33xHBDBDxHBDxHSBDxHBDxHLTBDxHBDxHSoHBDxHBD34xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHBD35xHBDxHBDSSLMTLMTLTLTLFTBDCC2BDRCRCRC36RCRCRCLMTfHLTHFT2437CC1BDfHBDRCSfHBDLMTfHBDBDRCLMTLTBDfHBDBDfHLTBD4438xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD39xHBDxHBDxHSBDxHSoHBDxHBDoHBDxHBDBDxHSoHBDxHBD40Chorus: 02:22CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD41xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD42xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD43xHBDxHBDSCSLMTLFTLTCC1BDxHBDxHSBDxHBD44xHBDxHBDxHSBDxHBDxHBDxHBDSSLMTLTLFT45CC1BDRCRCRCLMTBDoHBDHMTHMTHMT46CC2BDRCRCRCfHHMTLMTLTBDSSLMTLTHFTBD47Guitar Solo: 02:49CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD48xHBDBDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSoHBDxHBD49CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDSxHBDxHSxHBD50xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDoHBD51CC1BDxHBDxHSHMTLMTLMTCC2BDxHBDxHSBDxHBD52xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD53xHBDxHBDxHSBDxHBDxHBDxHBDxHSBDoHBD54xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD55CC1BDxHBDoHSfHHMTLMTLMTCC2BDxHBDxHSBDxHBD56xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD57xHBDxHBDoHSBDxHLMTBDCC2BDxHBDxHBDoHBDxHBD58Break: 03:29xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHxHBDxHSBDxHSBD59CC2BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD60xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHxHBDxHSoHBDxHBD61xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD62xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD63xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD64xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD65xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHxHBDxHSxHBD66xHBDxHBDxHSxHBDxHBDSxHBDxHSoHBDxHBD67CC1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD68xHBDxHBDxHSxHBDxHBDSSxHBDxHSoHBDxHBD69xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD70xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD71xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH72xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD73xHBDxHxHBDxHSxHBDxHBDxHxHBDxHSxHBD74Guitar Solo/Outro: 04:28xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD75xHBDxHBDxHSxHBDxHBDSxHBDxHSxHBD76xHBDxHxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD77xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD78xHBDxHBDxHSxHBDxHBDSxHBDxHSoHBDxHBD79xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD80xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSoHBDxHBD81xHBDxHBDxHSxHxHxHxHBDxHxHBDxHSxHBD82xHBDxHBDxHSxHSSxHBDxHSxHBDLMTLTBDxHxHoH83xHBD8485