1Intro=13544234ESASESAS5ESASCC1BDESASBDfHESAS6fHBDfHBDESASBDfHESAS7fHBDfHBDESASBDfHESAS8fHBDfHBDESASBDfHESAS9fHBDfHBDESASBDfHESAS10fHBDfHBDESASBDfHESAS11fHBDfHBDESASBDfHESAS12fHBDfHBDESASBDfHESAS13fHBDfHBDESASBDfHESAS14fHBDfHBDESASBDfHESAS15fHBDfHBDESASBDfHESAS16fHBDfHBDESASBDfHESAS17Verse 1fHBDfHBDESASBDfHESAS18fHBDfHBDESASBDfHESAS19fHBDfHBDESASBDfHESAS20fHBDfHBDESASBDfHESAS21fHBDfHBDESASBDfHESAS22fHBDfHBDESASBDfHESAS23fHBDfHBDESASBDfHESAS24fHBDfHBDESASBDfHESAS25fHBDfHBDESASBDfHESAS26fHBDfHBDESASBDfHESAS27fHBDfHBDESASBDfHESAS28fHBDfHBDESASBDfHESAS29fHBDfHBDESASBDfHESAS30fHBDfHBDESASBDfHESAS31fHBDfHBDESASBDfHESAS32fHBDfHBDESASBDESASESAS33BridgeCC1BDCC2BDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS34fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS35fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS36fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS37fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS38fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS39fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS40fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS41fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS42fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS43fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS44fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS45fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS46fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS47fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS48fHfHBDfHESASESASESAS49ChorusCC1BDESASBDfHESAS50fHBDfHBDESASBDfHESAS51fHBDfHBDESASBDfHESAS52fHBDfHBDESASBDfHESAS53fHBDfHBDESASBDfHESAS54fHBDfHBDESASBDfHESAS55fHBDfHBDESASBDfHESAS56fHBDfHBDESASESASESAS57Pre VerseCC1BDESASBDfHESAS58fHBDfHBDESASBDfHESAS59fHBDfHBDESASBDfHESAS60fHBDfHBDESASBDfHESAS61fHBDfHBDESASBDfHESAS62fHBDfHBDESASBDfHESAS63fHBDfHBDESASBDfHESAS64fHBDfHBDESASBDfHESAS65Verse 2fHBDfHBDESASBDfHESAS66fHBDfHBDESASBDfHESAS67fHBDfHBDESASBDfHESAS68fHBDfHBDESASBDfHESAS69fHBDfHBDESASBDfHESAS70fHBDfHBDESASBDfHESAS71fHBDfHBDESASBDfHESAS72fHBDfHBDESASBDESASESAS73Bridge 2CC1BDCC2BDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS74fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS75fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS76fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS77fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS78fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS79fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS80fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS81fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS82fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS83fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS84fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS85fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS86fHfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS87fHBDfHBDfHfHESASfHfHBDfHfHESAS88fHfHBDfHESASESASESAS89Chorus 2CC1BDESASBDfHESAS90fHBDfHBDESASBDfHESAS91fHBDfHBDESASBDfHESAS92fHBDfHBDESASBDfHESAS93fHBDfHBDESASBDfHESAS94fHBDfHBDESASBDfHESAS95fHBDfHBDESASBDfHESAS96fHBDfHBDESASESASESAS97CC1BDESASBDfHESAS98fHBDfHBDESASBDfHESAS99fHBDfHBDESASBDfHESAS100fHBDfHBDESASBDfHESAS101fHBDfHBDESASBDfHESAS102fHBDfHBDESASBDfHESAS103fHBDfHBDESASBDfHESAS104fHBDfHBDESASHMTHMTLMT105OutroLMTLTESASBDfHAS106fHBDfHBDESASBDfHESAS107fHBDfHBDESASBDfHESAS108fHBDfHBDESASBDfHESAS109fHBDfHBDESASBDfHESAS110fHBDfHBDESASBDfHESAS111fHBDfHBDESASBDfHESAS112fHBDESASESASSshSshSll113ESASCC1BDESASBDfHAS114fHBDfHBDESASBDfHESAS115fHBDfHBDESASBDfHESAS116fHBDfHBDESASBDfHESAS117fHBDfHBDESASBDfHESAS118fHBDfHBDESASBDfHESAS119fHBDfHBDESASBDfHESAS120fHBDfHBDESASBDfHESAS121fHBDfHBDESASBDfHAS122fHBDfHBDESASBDfHESAS123fHBDfHBDESASBDfHESAS124fHBDfHBDESASBDfHESAS125fHBDfHBDESASBDfHESAS126fHBDfHBDESASBDfHESAS127fHBDfHBDESASBDfHESAS128fHBDfHBDESASBDfHESAS