eBGDAE1Intro=138777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXX442454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX3777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXXHarm.4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX75777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXX6454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX7777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXXHarm.8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX77999Verse 1101112XXXXXX7X776413141516779779779171819202122232425Chorus 1262728293031Bridge 179997999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX799932XXXX7999XXXX7999799979997999XXXX799933XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX799979993479997999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX799935XXXX7999XXXX7999799979997999XXXX799936XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX7999799937Verse 215(0)383977977977940411517424344454647487797797794950515253Chorus 2545556575859Bridge 279997999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX799960XXXX7999XXXX7999799979997999XXXX799961XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX799979996279997999XXXX7999XXXX7999XXXX7999XXXX799963XXXX7999XXXX7999799979997999XXXX799964XXXX799979997999799979997999799979997999799965Interlude6667686970717273Verse 3777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXX74454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXXHarm.75777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXX76XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX777777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXX78454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX79777797777977779XXXXXXXXXX77779777797777977779XXXXX77779XXXXXXXXXX80XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX81Chorus 3454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX82454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX83556775567755677XXXXXXXXXX55677556775567755677XXXXX55677XXXXXXXXXX84556775567755677XXXXXXXXXX55677556775567755677XXXXX55677XXXXXXXXXX85577757775777XXXXXXXXXX5777577757775777XXXXX5777XXXXXXXXXX86577757775777XXXXXXXXXX5777577757775777XXXXX5777XXXXXXXXXX87454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX88454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX89577757775777XXXXXXXXXX5777577757775777XXXXX5777XXXXXXXXXX90577757775777XXXXXXXXXX5777577757775777XXXXX5777XXXXXXXXXX91454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX92454674546745467XXXXXXXXXX45467454674546745467XXXXX45467XXXXXXXXXX93577757775777XXXXXXXXXX5777577757775777XXXXX5777XXXXXXXXXX94577757775777XXXXXXXXXX5777577757775777XXXXX5777XXXXXXXXXX95Outro96979899100101102=69103104105106107