1=120fHfHxHxHfHfHxHxHfHfHxHxHfHfHxHxH442fHfHHWBxHxHHWBfHLWBfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHoSfHoSfHxHxH3fHfHHWBxHxHHWBfHLWBfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHoSfHoSfHxHxH4fHfHxHxCxHfHBGfHBGxHxHxCfHfHxCxHBGxHBGfHBGfHBGxHBGxHBG5fHfHHWBxHxHHWBfHLWBHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHfHoSHCfHxHBGxHBG6fHfHHWBxHxHHWBfHLWBHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHHCfHHCfHxHBGxHBG7fHfHHWBxHxHHWBfHLWBHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHfHoSHCfHxHBGxHBG8xCBGBGBGxC9fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCSSSslhqfHxHxH10fHfHxHxHfHHCSshfHxHSllxHfHoSfHxHxHHCfHHCSshfHxHSllxH11fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH12fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHoSfHxHxHHCfHHCfHxHxH13fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH14fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHoSfHxHxHHCfHHCfHxHxH15fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH16HCSSslhq17fHfHHWBxHxHfHHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHoSfHHCfHxHBGxHBG18fHfHxHxCxHfHBGHCfHBGxHxHxCfHfHxCxHBGxHBGHCfHBGHCfHBGxHBGxHBG19fHfHHWBxHxHfHHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHoSfHHCfHxHBGxHBG20fHfHxHxCxHfHBGHCfHBGxHxHxCfHfHBGxHBGxHBGHCfHBGHCfHBGxHBGxHBG21fHfHHWBxHxHfHHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHoSfHHCfHxHBGxHBG22fHfHxHxCxHfHBGHCfHBGxHxHxCfHfHBGxHBGxHBGHCfHBGHCfHBGxHBGxHBG23fHfHHWBxHxHfHHCfHxHxHHWBfHfHHWBxHLWBxHoSfHHCfHxHBGxHBG24fHfHxHxCxHfHBGHCfHBGxHxHxCfHfHBGHCxHBGxHBGHCfHBGHCfHBGxHBGHCxHBG25fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH26fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHHCfHHCfHxHxH27fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH28fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHHCfHHCfHxHxH29fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH30fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHHCfHHCfHxHxH31fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHxHxHfHHCfHxHxH32fHfHxHxHfHHCfHxHxHfHfHHCxHxHHCfHHCfHxHHCxH33HC