1=86CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH442xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH3xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH4xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH5CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH6xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH7xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH8xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHSfHSfHSfHxHSfH9CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH10xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH11xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH12xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH13CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH14xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH15xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH16xHFTfHfHxHfHSfHfHxHSFTSFTfHxHLTfHxHfHSfHLTfHxHLTfH17CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH18xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH19xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH20xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH21CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH22xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH23xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH24xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH25CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH26xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH27xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH28xHFTfHfHxHfHSfHfHxHSFTSFTfHxHLTfHxHfHSfHLTfHxHLTfH29CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH30xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH31xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH32xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH33CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH34xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH35xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH36xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH37CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH38xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH39xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH40xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH41CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH42xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH43xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH44xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH45CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH46FTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH47FTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH48FTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH49FTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH50FTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH51FTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH52xHFTfHfHxHfHSfHfHxHSFTSFTfHxHLTfHxHfHSfHLTfHxHLTfH53CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH54xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH55xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH56xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH57CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH58xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH59xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH601xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH612xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH62CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH63xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH64xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH65xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH66CCFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH67xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH68xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH69xHFTfHfHxHfHSfHfHxHFTFTfHxHfHxHfHSfHfHxHfH70717273