eBGDAE1Intro=914423401352352352453563578125[A]6789101112XXXXXX133313[B] Verse and Chorus14151617181920212223131324252627[B2]28293031323334353637131338Fundamental tone feedback3940131341Fundamental tone feedback424344XXXXXX133345InterludeXXXXXXX46XXXXXXXXXXXXXXX47XXXXXXXXXXXXXX48XXXXXXXXXX49[D] Guitar Solo12101012505152101010125381010125455101010125657121010125859601010101261121010126263641010101265Modulation and Outro6667686970717273121315131213121012131210131110111311101210910121091210810741210812107101281012910121011131318full17751720121315151515151515151515151537615151515151515222222222222222222222222222222772222Total neurotic freinzy with pull-offs and whammy15131513781715 bar exertion1715791917191780191781[E] Outro - Chorus111010131382fundamental tone feedback838412101285131386875885758512589758575907585591755792