eBGDAECapo 6th fret1=138C1023XXXXXXXX1023XXXXXXXX1023XXXX4421023XXXXXXXX1023XXXXXXXX1023XXXXChange tuning (R)