You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
gDAE1Tabbed by Igor (terminator1987@autograf.pl)=139542345wionoonimKing6¿yWmieœcieŒwiêtejWie7Pamiêtamzpodstawówki8Jakca³owa³siêzpapie¿em9tarzPrzyje¿d¿a³te¿sekre10GdyprzecinanowstêKingi11poszed³nawagary12PomarzyæoczymœinnymBy³13zaw0tro33z3ku0szechêboNa140333by³0bakiertrochêW³aœ15033nie3czym0ciwieniktwiedzia³16King22128472napraw¿y³643177by70To³otrochêpóŸniej5418770EJu¿mia³przyjació³192ka35Mieszliwiêcbezœlubu20I2kle35palis³odbie217wa70Daliczasemczadu227lu70Bobililekkiedragi23Zna2mych35joby³owielu24Wie2czo35Uryiporanki25wa0na33sia3swych0¿ajdówBo26lu03waæ330bi¹dacynkTy27wiesz03w3mieœ3Tu0kto¿¹dzicie28bis2212King!8472kupzkomisarzem,64329077066543005505023310770663205505023330770663405505023350770663606505404320377070607738707060773900455300400045530041707060774270706077430045530044004553004503330460333047033304822128472643497070607754507070607751004553005200455300537070607754707060775500455300560045530057033305803330590333060221284726436107706654620550502363077066640550502365077066660550502367077066683Change tuning (R)
Get Plus