eBGDAE1Интро=120555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX442555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX3555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX4555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX5Куплет555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX6555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX756775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX856775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX9112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX10112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX11555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX12000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX13555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX14555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX1556775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX1656775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX17112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX18112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX19555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX20000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX21Припев112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX22000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX23555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX24112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX2556775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX26000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX27555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX28555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX29112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX30000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX31555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX32112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX3356775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX3435555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX36555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX37Куплет 2555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX38555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX3956775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX4056775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX41112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX42112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX43555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX44000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX45555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX46555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX4756775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX4856775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX49112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX50112331XXXXXX112331000220000220XXXXXXXXXXXX51555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX52000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX53Припев112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX54000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX55555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX56112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX5756775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX58000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX59555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX60555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX61112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX62000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX63555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX64112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX6556775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX6667555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX68555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX69Бридж5677556775567750002200002200002207055577555577555577555577555575557715677556775567750002200002200002207255577555577555577555577555575557735677556775567750002200002200002207455577555577555577555577555575557755677556775567750002200002200002207655577555577555577555577555575557775677556775567750002200002200002207855577555577555577555577555575557795677556775567750002200002200002208055577555577555577555577555575557815677556775567750002200002200002208255577555577555577555577555575557835677556775567750002200002200002208455577555577555577555577555577555577555577585Соло112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX86000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX87555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX88112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX8956775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX90000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX91555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX92112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX93000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX94555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX95112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX9656775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX97000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX98555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX99000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX100Припев112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX101000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX102555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX103112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX10456775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX105000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX106555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX107555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXX108112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX109000220XXXXXX000220000220000220XXXXXXXXXXXX110555775XXXXXX555775555775555775XXXXXXXXXXXXlet ring111112331XXXXXX112331112331112331XXXXXXXXXXXX11256775XXXXX567755677556775XXXXXXXXXX113=605let ring11477555115Change tuning (R)