eBGDAE1=1302424424423424430202240202252424463424470022008002200XXXXXXXXXXXXXXXXXX