eBGDAE1Intro=258442345678900110111213001141516171st verseXXXXXX001XXXXXX001XXXXXX18001XXXXXX001XXXXXX001XXX19XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX20300XXXXXX30003021XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX22001XXXXXX001XXXXXX001XXX23XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX24300XXX300XXX300300XXXXXX25XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX26001XXXXXX001XXXXXX001XXX27XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX28300XXXXXX30003029XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX30001XXXXXX001XXXXXX001XXX31XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX32300XXX300XXX300300XXXXXXP. M.P. M.P. M.P. M.33Chorus0022000220340022000220353333P. M.P. M.P. M.P. M.365555370022000220380022000220393333405566412nd verseXXXXXX001XXXXXX001XXXXXX42001XXXXXX001XXXXXX001XXX43XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX44300XXXXXX30003045XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX46001XXXXXX001XXXXXX001XXX47XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX48300XXX300XXX300300XXXXXX49XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX50001XXXXXX001XXXXXX001XXX51XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX52300XXXXXX30003053XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX54001XXXXXX001XXXXXX001XXX55XXXXXX001XXXXXX001XXXXXXP. M.P. M.P. M.P. M.56300XXX300XXX300300XXXXXX57Chorus0022000220580022000220P. M.P. M.593333605555610022000220P. M.P. M.62002200022063333364556665Instrumental solo06667368569070713725733rd verse07475767778798081XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX82001XXXXXX001XXXXXX001XXX83XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX84300XXXXXX30003085XXXXXX001XXXXXX001XXXXXX86001XXXXXX001XXXXXX001XXX87XXXXXX001XXXXXX001XXXXXXP. M.P. M.P. M.P. M.88300XXX300XXX300300XXXXXX89Chorus0022000220900022000220P. M.P. M.913333925555930022000220P. M.P. M.940022000220953333965566P. M.P. M.P. M.P. M.970022000220980022000220993333P. M.P. M.P. M.P. M.10055551010022000220102002200022010333331045566105Outro0106107310851090110111311251130200201145375115116117333333555555118220