eBGDAE1YORUM YAZARSANIZ SEVÝNÝRÝM=18010101010101010108108106421010108810108108910310101010101010108108104101010771097979105Sözbir fahiþe sabaha karþý1010101010101010810810610101088101081089107çok seksiymiþim öyle diyor10101010101010108108108101010771097979109gülüyoruz yalanýna101010101010101081081010101010881010810891011karþýlýklý anlayýþlý1010101010101010810810121010107710979791013dalgakýranlardaki banklarda101010101010101081081014101010881010810891015çýkardý ayakkabýlarýný1010101010101010810810161010107710979791017bak dedi köprü ýþýklarý101010101010101081081018101010881010810891019siliyorlar yýldýzlarý1010101010101010810810201010107710979791021kazýyýnca yaldýzlarýný101010101010101081081022101010881010810891023altlarýndaki demir paslý1010101010101010810810241010107710979791025ateþe vermeli onlarý101010101010101081081026101010881010810891027ama her yerde yangýn çýkýþlarý1010101010101010810810281010107710979791029sordum niye sattýn diye yoksulluðunu30dedi31elimdeki sadece oydu3233niye sattýn vücudunu101010101010101081081034101010881010810daha mý891035kötü dedi satmaktan ruhumu363738394041424344454647484950515253545556