eBGDAE1Intro=130Cm4553XXXX45534553XXXX4553XXXX442Eb8886XXXXXXXXXXXX8886XXXX88863Cm4553XXXX45534553XXXX4553XXXX4Bb3331XXXXXXXXXXXX3331XXXX33315Enters Bass/DrumsCm4553XXXX45534553XXXX4553XXXX6Eb8886XXXXXXXXXXXX8886XXXX888674553XXXXCm45534553XXXX4553XXXX8Bb3331XXXXXXXXXXXX3331XXXX333194553CmXXXX45534553XXXX4553XXXX10Eb8886XXXXXXXXXXXX8886XXXX8886114553XXXX45534553CmXXXX4553XXXX12Bb3331XXXXXXXXXXXX3331XXXX333113Enters Solo Guitar4553CmXXXX45534553XXXX4553XXXX148886XXXXXXXXXXXXEb8886XXXX888615Cm4553XXXX45534553XXXX4553XXXX16Bb3331XXXXXXXXXXXX3331XXXX333117Cm4553XXXX45534553XXXX4553XXXX18Eb8886XXXXXXXXXXXX8886XXXX888619Cm4553XXXX45534553XXXX4553XXXX20Bb3331XXXXXXXXXXXX3331XXXX333121Verse4553XXXX45534553XXXX4553XXXX228886XXXXXXXXXXXX8886XXXX8886234553XXXX45534553XXXX4553XXXX243331XXXXXXXXXXXX3331XXXX3331254553XXXX45534553XXXX4553XXXX268886XXXXXXXXXXXX8886XXXX8886274553XXXX45534553XXXX4553XXXX283331XXXXXXXXXXXX3331XXXX3331Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationChange tuning (R)