eBGDAE1=72442345678910Om1du1kommer11ner1i1min4värld1311om4du4kommer44ner4i4mitt4hål3312Om1du1kommer11ner1i1min4värld1kom-4mer1du4313ald-4rig1här-4ifrån4314Om1du1kommer11ner1i1min4värld1315om4du4kommer44ner4i4m-4itt3316hå-4ål11718allt3ing3du3säg3er319all4ting4som4du1gör420allt3ing3som3du3har3det4ska121jag4ock41ha422all3ting3du3tänk3er323all4ting4som4du1vill424all6ting6som4du8ser8det6ska425en6dag6bli4miitt826Om1du1kommer11ner1i1min4värld1327om4du4kommer44ner4i4mitt4hål3328Om1du1kommer11ner1i1min4värld1kom-4mer1du4329ald-4rig1här-4ifrån4330Om1du1kommer11ner1i1min4värld1331om4du4kommer44ner4i4mitt4hål3332Om1du1kommer11ner1i1min4värld1kom-4mer1du4333ald-4rig1här-4i334fr4å1(1)35å4n836373839404142434445464748Om8du8kommer88ner8i8min8värld8kom-8mer8du9349ald-9rig6här-9if9rån850Om8du8kommer88ner8i6min8värld8351om9du9kommer99ner9i6mitt8352hål8153Det154här3är3mitt1all3ra3Mitt155all4ra4sämsta41jag4det156här3är3vad3det1kos3tar3Det157här4är4vad4jag1tar4Det158här3är3en1sång3om3Min159all4ra4läg4sta1form4Det160här6är6min4gåv8a81Det461här6är6vad6du48å862år8163646566Om1du1kommer11ner1i1min4värld1367om4du4kommer44ner4i4mitt4hål3368Om1du1kommer11ner1i1min4värld1kom-4mer1du4369ald-4rig1här-4ifrån4370Om8du8kommer86ner8i8min8värld437172om8du8kommer86ner8i8mitt8hål4373=3474
Shift pitch (R)