1Intro=125CC1BDCC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1442CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC13CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC14=140CC1LTLTLTLTLTLFTLFTLFTLFTLFTLFTLFTLFT5Intro to Verse 1=180CC1BD(xH)xHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD6xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BD7xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD8xH(xH)BDxHS(xH)xHoHBDfHSCC1BD9xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD10xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)BDBDxHS(xH)BD11xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD12xH(xH)BDxHS(xH)BDBDSSHFTHFTLFTLFTCC1BD13Verse 1xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD14xH(xH)BDxHS(xH)xHoHBDfHSCC1BD15xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD16xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BD17xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD18xH(xH)BDxHS(xH)xHoHBDfHSCC1BD19xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD20xH(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDoHS21BridgeCC1BDoHSoHoHS22oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD23oHoHSoHoHS24oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD25oHoHSoHoHS26oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD27oHoHSoHoHS28oHoHSoHSSSSCC1BD29Verse 2BDCC1S(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD30xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BD31xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD32xH(xH)BDxHS(xH)xHoHBDfHSCC1BD33xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD34xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BD35xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD36xH(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDoHS37BridgeCC1BDoHSoHoHS38oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD39oHoHSoHoHS40oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD41oHoHSoHoHS42oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD43oHoHSoHoHS44oHSSSSSSSSSSSSS45RefrainCC1BDfHSBDCC1fHSBDfHS(S)SS46fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS47fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS48fHSCC2BDfHCC1fHBDfHHFTLFTBD49CC1BDBDoHSBDoHBDBDoHS(S)SS50fHSCC2BDfHCC1fHBDfHSBD51xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDxHS(xH)BD52xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBDSSSSSS53SCC1BDfHSBDCC1fHSBDfHS(S)SS54fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS55fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS56fHSCC2BDfHCC1fHBDoHSBD57CC1fHBDBDoHSBDoHBDBDoHS(S)SS58fHSCC2BDfHCC1fHBDfHSBD59xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDxHS(xH)BD60xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDxHS(xH)BD61Intro to Verse 3CC1BD(xH)xHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD62xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BD63xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD64xH(xH)BDxHS(xH)xHoHBDfHSCC1BD65Verse 3xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD66xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)BDxHS(xH)BD67xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD68xH(xH)BDoHSBDBDSSHFTHFTLFTLFTCC1BD69BDCC1S(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD70xH(xH)BDxHS(xH)xHoHBDfHSoHBD71fH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)xHSBD(xH)BD72xH(xH)BDxHSBDBDSSSSS73BridgeCC1BDoHSoHoHS74oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD75oHoHSoHoHS76oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD77oHoHSoHoHS78oHoHSoHLFTHFTBDLFTHFTBD79oHoHSoHoHS80oHSSSSSSSSSSSSS81RefrainCC1BDfHSBDCC1fHSBDfHS(S)SS82fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS83fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS84fHSCC2BDfHCC1fHBDfHHFTLFTBD85CC1BDBDoHSBDoHBDBDoHS(S)SS86fHSCC2BDfHCC1fHBDfHSBD87xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDxHS(xH)BD88xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBDSSSSSS89SCC1BDfHSBDCC1fHSBDfHS(S)SS90fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS91fHSCC2BDfHCC1fHBDSfHHFT(S)SS92fHSCC2BDfHCC1fHBDoHSBD93CC1fHBDBDoHSBDoHBDBDoHS(S)SS94fHSCC2BDfHCC1fHBDfHSBD95xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDxHS(xH)BD96xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxHBD(xH)BDxHS(xH)BD97Weirdo Jam/NoicefHSCC1BDfHCC1fHBDSfHHFTSS98fHSCC1BDfHCC1fHBDSfHHFTSS99fHSCC1BDfHCC1fHBDSfHHFTSS100fHSCC1BDfHCC1fHBDSfHHFTSS101fHSCC1BDfHCC1fHBDfHSS102fHSCC1BDfHCC1fHBDfHSS103fHSCC1BDfHCC1fHBDfHSS104fHSCC1BDfHCC1fHBDfHSS105fHSCC1BDfHCC1fHBDfHSLT106fHHFTLFT107CC1BDSCC2BDBDCC1S108SoHBDBDCC1LFT(S)SSS109Knife me inCC1fHCC2BDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD110fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD111CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS112rbfHBDrbfHSBDCC1fHBD(S)SSfHS113CC1fHCC2BDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD114fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD115CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS116rbfHBDrbfHSBDCC1fHBD(S)SSfHS117CC1fHCC2BDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD118fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD119CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS120rbfHBDrbfHSBDCC1fHBD(S)SSfHS121CC1fHCC2BDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD122fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD123CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS124rbfHBDrbfHSBDCC1fHBDSfHS125New partCC1fHBDfHSCC2BDfHBDCC1fHS126fHSCC2BDfHBDfHSBDfHHFTLFT127CC1fHBD(S)fH(S)CC2BDfH(S)(S)CC1fHBD(S)128fH(S)CC2BDfHBDfHSBDfHHFTLFT129CC1fHBD(S)fH(S)CC2BDfH(S)(S)CC1fHBD(S)130fH(S)CC2BDfHBDfHSBDfHHFTLFT131CC1CC2BD132133134Electic Sounds/Maybe Jam?135136Robotpart=190118137441381181394414011814144142118143441441181454414611814744148CC1BDSxHBDxHBDxHSoHS118149xHxHoHSxHBDxHBDxH44150SoHfHSxHBDxHBDxHSoHS118151xHxHoHSxHBDxHBDxH44152SoHfHSxHBDxHBDxHSoHS118153xHxHoHSxHBDxHBDxH88154SoHfHSxHBDxHBDxHSoHS118155xHxHoHSxHBDxHBDoHS44156CC1BDxHSxHBDxHBDxHSoHS118157xHxHoHSxHBDxHBDxH88158SoHfHSxHBDxHBDxHSoHS118159xHxHoHSxHBDxHBDxH44160SoHfHSxHBDxHBDxHSoHS118161xHxHoHSxHBDxHBDxH88162SoHfHSxHBDxHBDxHSoHS118163=165xHxHoHSxHBDxHBD44164Bass SoloCC1BD165166167168169170171172173174175176177=170SSS3178SSSHFTHFT179HFTHFTHFTLFTLFTLFTBD180Guitar SoloCC1BD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)181xH(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)182xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)183xH(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHBD184(CC1)BD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)185xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)186xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)187xH(xH)xH(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BD188xHBD(xH)xHBD(xH)CC1S(xH)xH(xH)189xH(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)xH(xH)190xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)191xH(xH)xH(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BD192xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)193xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)194xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)195xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)BDoHS196CC1BD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)197xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)198xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)199xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BD200xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)201xH(xH)xHBD(xH)xH(xH)BDxH(xH)202xHS(xH)xH(xH)xHBD(xH)BDxH(xH)203xHS(xH)xH(xH)BDxHBD(xH)xHSxH204CC1BD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)205xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)206xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)BD207xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)208xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)BD209xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)210xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)BD211xHBD(xH)xHS(xH)BDxHBD(xH)xHS(xH)BD212CC1BD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)213xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)214xHBD(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BD215xH(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)216xHBD(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BD217xH(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)218xHBD(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BD219xHBD(xH)xHBD(xH)BDxH(xH)BDoHS220CC1BD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)221xHBD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)222xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)223xH(xH)xH(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BD224xHBD(xH)xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)225xH(xH)BDxHBD(xH)oHSxH(xH)BD226oHSBDxH(xH)BDxHBD(xH)oHS227xH(xH)BDxHBD(xH)xHBD(xH)oHS228Smooth PartCC1BD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)229xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)230xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)231xH(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)xH(xH)BD232xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)233xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)234xH(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)235xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)236CC1BD(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)237xH(xH)xH(xH)xHS(xH)xH(xH)BD238xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)239xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)240xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)241xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)242xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)BDxHS(xH)BD243xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)BDxHS(xH)S244CC1BD(xH)SxHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)245xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)246xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)BD247xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)BDxHS(xH)S248CC1BD(xH)SxHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)249xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD250xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)BDxHS(xH)251xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)BDxHS(xH)S252CC1BD(xH)SxHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)253xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)254xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)BD255xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)256xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xHS(xH)BD257Slowly release the hi-hat...xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(oH)(oH)S(oH)BD258(oH)BD(oH)(oH)BDoHoHSoHoHSoHBD259oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD260CC1BD(xH)SxHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)261xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)262xHBD(xH)xHBD(xH)(oH)S(oH)(oH)S(oH)BD263(oH)BD(oH)(oH)BD(oH)(oH)S(oH)(oH)S(oH)BD264oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD265oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD266oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD267oHBDoHoHBDoHoHSoHBDoHSoHS268CC1BD(oH)S(oH)BD(oH)(oH)S(oH)oHoHBD269oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD270oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD271oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD272oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD273oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD274oHBDoHoHBDoHoHSoHoHSoHBD275oHBD(fH)SSSSSSSSSSS276Knife me in=180CC1BDSCC2BDBDCC1S277SoHBDBDCC1LFT(S)SSS278CC1fHBDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD279fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD280CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS281rbfHBDrbfHSBDCC1fHBD(S)SSfHS282CC1fHCC2BDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD283fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD284CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS285rbfHBDrbfHSBDCC1fHBD(S)SSfHS286CC1fHBDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD287fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD288CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS289rbfHBDrbfHSBDCC1fHBD(S)SSfHS290CC1fHCC2BDBDfHS(S)SSfHSCC1BDfHCC2BD291fHoHSfHCC1BDfHBDfHHFTLFTBD292CC1fHCC2BDrbfHSBDrbfHBDrbfHS293rbfHBDrbfHSBDCC1fHBDSfHS294BlahaCC1fHBDfHSCC2BDfHBDCC1fHS295fHSCC2BDfHBDfHSBDfHS296CC1fHBD(S)fH(S)CC2BDfH(S)(S)CC1fHBD(S)297fH(S)CC2BDfHBDfHSBDfHS298CC1fHBD(S)fH(S)CC2BDfH(S)(S)CC1fHBD(S)299fH(S)CC2BDfHBDfHSBDfHSS300=140CC1CC2BD301302303304Semi-ending=200CC1SBD(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD305(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD(CC1)BDS306(CC1)BDBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBD307CC1SBD(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD308(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD(CC1)BDS309(CC1)BDSSSHFTHFTLFTLFTLFT310CC1SBD(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD311(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD(CC1)BDS312(CC1)BDBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBD313CC1SBD(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD314(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD(CC1)BDS315(CC1)BDSSSHFTHFTLFTLFTLFT316CC1SBD(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD317(CC1)BDS(CC1)BDBD(CC1)SBD(CC1)BDS318(CC1)BDBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBD319SLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBDSLFTBD34320SLFTBD44321END!=165CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS322CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS323CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS324CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS325CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS326CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS327CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS328CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS329CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS330CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS331CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS332CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS333CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS334CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS335CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS336CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS337CC1BD(S)(S)(S)SS(S)SS(S)SS