eBGDAE1Intro=12044234567232XXXX232XXXX2322328032XXXX032XXXX0320329530XXXX530XXXX53053010350503505011232XXXX232XXXX23223212032XXXX032XXXX03203213530XXXX530XXXX53053014P. M.P. M.15161718192021300300XX300300XXP. M.P. M.P. M.P. M.22000000XX000000XX23300300XX300300XXP. M.P. M.24000000XX000000XX25262722222222283x5555555529Outro30313235050350523334353637=80