1=160SFTHCSFTSFTSFTHCSFT442SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS3SFTHCSFTSFTSFTHCSFT4SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS5CCSHCCCSCCSHCCCS6FTHCSBDFTHCFTHCSBDFTHCFTHCSBDFTHCFTHCSBDFTHC7CCSHCCCSCCSHCCCS8SFTHCSFTSFTSFTHCSFT9SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS10SFTHCSFTSFTSFTHCSFT11SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS12SFTHCSFTSFTSFTHCSFT13SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS14SFTHCSFTSFTSFTHCSFT15SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS16SFTHCSFTSFTSFTHCSFT17SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS18BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT19BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT20BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT21BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT22BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT23BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT24BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT25BDCCSSHCSSHCSSSSSSHCSSSS26BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH273xBDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH28BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH29BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSCCSS30BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT31BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT32BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT33BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT34BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT35BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT36BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT37BDFTFTHCSFTHCFTSHCS38BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH394xBDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH40BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH41CCSSSHCSHCSSSSSHCSSSS42BDCCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC43BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC44BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC45BDCCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC46BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC47BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC48BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC49BDRCRCHCSRCHCSSSSSHCSSSS50BDCCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC51BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC52BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC53BDCCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC54BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC55BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC56BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC57BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC58BDCCoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSCC59BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH60BDCCoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSCC61SFTHCSFTSFTSFTHCSFT62SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS63SFTHCSFTSFTSFTHCSFT64SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS65SFTHCSFTSFTSFTHCSFT66SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS67SFTHCSFTSFTSFTHCSFT68SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS69SFTHCSFTSFTSFTHCSFT70SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS71BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT72BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT73BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT74BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT75BDCCHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT76BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT77BDFTFTHCSFTHCFTBDFTBDFTHCSFTFT78BDFTSHCSSHCSSSSSSHCSSSS79BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH804xBDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH81BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH82oHBDoHHCSHCSSSSSHCSSSS83BDCCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC84BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC85BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC86BDCCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC87BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC88BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC89BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC90BDRCRCHCSRCHCSSSSSHCSSSS91BDCCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC92BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC93BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC94BDCCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC95BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC96BDRCRCHCSRCHCSRCBDRCBDRCHCSRCRC97BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC98BDRCRCHCSRCHCRCBDRCBDRCHCSRCRC99BDCCoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSCC100BDoHoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSoHoH101BDCCoHHCSoHHCoHBDoHBDoHHCSCC102SFTHCSFTSFTSFTHCSFT103SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS104SFTHCSFTSFTSFTHCSFT105SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS106SFTHCSFTSFTSFTHCSFT107SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS108SFTHCSFTSFTSFTHCSFT109SFTSFTHCSFTSFTCCSHCCCS110SFTHCSFTSFTSFTHCSFT111SFTSFTHCSFTSFT