1=168(fH)S442xHBDxHBDSxHxHBD3xHBDoHxHSBDoH4xHBDxHBDSxHxHBD5xHBDoHxHSBDoH6xHBDxHBDSxHxHBD7xHBDoHxHSBDoH8xHBDxHBDSxHxHBD9xHBDoHxHSBDBDS10xHBDxHBDSxHxHBD11xHBDoHxHSBDoH12xHBDxHBDSxHxHBD13xHBDoHxHSBDoH14xHBDxHBDSxHxHBD15xHBDoHxHSBDoH16BDCC2CC1BDCC2CC1BDCC2CC117fHfHfHSoH18BDCC2CC1BDSCC1BDBDCC1BD19BDCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDoH20BDCC2CC1BDSCC1BDoHBD21CC1BDBDCC1SCC1BDoHBD22BDCC2CC1BDSCC1BDBDCC1BD23BDCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDoH24BDCC2CC1BDSCC1BDoHBD25CC1BDoHBDBDLTLTFTFTSSS26BDCC2BDSCC1BDBDCC1BDSCC1BD27BDCC1BDSCC1BDBDCC1BDSCC1BD28BDCC2BDSCC1BDBDCC1BDSCC1BD29BDCC1BDSCC1BDBDCC1BDSCC1BD30BDCC2BDSCC1BDBDCC1BDSCC1BD31SCC1BDSCC1BDSBDSSSBDLTLTFTFT32BDCC2CC1BDCC2CC1BDCC2CC133