1Intro=80442345Verse 167xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH10xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH18xHFTBDxHxHSBDxHoHSFTBDoHSFToHSFTBDSFToHSFTSFT19ChorusoHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT20oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT21oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT22oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT23oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT24oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT25oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT26oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDSSHMTLMT27InterludexHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH29xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH30xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH31VersexHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH32xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH33xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH34xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH36xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH38xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH39xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH40xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH41xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH42xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH43xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH44xHFTBDxHxHSBDxHoHSFTBDoHSFToHSFTBDSFToHSFTSFT45ChorusoHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT46oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT47oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT48oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT49oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT50oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT51oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT52oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD53Pre-soloxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH54xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH55xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH56xHFTBDxHxHSBDxHoHSFTBDoHSFToHSFTBDSFToHSFTSFT57SolooHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT58oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT59oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT60oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT61oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD62oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT63oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD64oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT65oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD66Interlude676869oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD70ChorusoHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT71oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT72oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT73oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT74oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT75oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT76oHFTBDoHFToHSoHFToHFTBDoHFTBDoHSoHFT77oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD78oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD79oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD80oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD81oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD82oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD83oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD84oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD85oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD86oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD87oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD88oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD89oHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHCCFTBDoHSFTBDoHSFTBD90oHSFTBDoHSFTBDoHSFTBDoHSFTBD