eBGDAE1Intro=14027423Chorus43x94P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.5Verse 1775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX274P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.6775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX775775XXX77575553553XXX553202020XX20XXX78Weird Part27891011121314Bridge7702555022094315550244502202203162205507709817Verse 253184181920Drum Solo21222324303030530XXXXXXXXXXXX30XXX030305305350