1intro=96442345678192oHoHHFTSHFTSBDLFTLFTBDLFTLFT10riffiBDCC2oHSBDoHBDoHSBD114x1,2,3BDCC1oHSBDoHBDoHSBD124BDCC1oHSBDBDoHBDoHSBD131. säkeistöBDCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH14BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH15BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH16BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH17BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH18BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH19BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH20BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH21BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH22BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH23BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH24BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH25BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH26BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH27BDxHxHxHSxHxHBDxHoHS28BDoHoHSCC2SBDCC2SBD29riffiBDCC2oHSBDoHBDoHSBD304x1,2,3BDCC1oHSBDoHBDoHSBD314BDCC1oHSBDBDoHBDoHSBD322. säkeistöBDCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH33BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH34BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH35BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH36BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH37BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH38BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH39BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSoH40BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH41BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH42BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH43BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH44BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH45BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH46BDxHxHxHSxHoHBDoHoHSoH47BDoHoHoHSoHoHBDoHoHSoH48"kertsi"BDCC2RCSRCBDRCS49BDRCRCSRCBDRCSBD50BDCC2RCSRCBDRCS51BDRCRCSRCBDRCSBD52BDCC2RCSRCBDRCS53BDRCRCSRCBDRCS54BDCC2RCSRCBDRCS55BDCC2RCSRCBDRCSBD56BDCC2RCSRCBDRCS57BDRCRCSRCBDRCSBD58BDCC2RCSRCBDRCS59BDRCRCSRCBDRCS60BDCC2RCSRCBDRCS61BDRCRCSRCBDRCSBD62BDCC2RCSRCBDRCS63BDCC2CC1SCC1SBDCC1HFTHFTBD64BDCC2BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD65BDCC1BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD66BDCC2BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD67BDCC1BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD68BDCC2BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD69BDCC1BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD70BDCC2BDCC1SBDBDCC1BDCC1SBD71BDCC1BDCC1SBDCC1SBDCC1HFTHFTHFTHFTLFTLFT72BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SBD73BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SHFTHFTLFTLFT74BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SBD75BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SHFTHFTLFTLFT76BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SBD77BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SHFTHFTLFTLFT78BDCC1BDCC2SBDBDCC1BDCC2SBD79BDCC2BDCC1BDCC280riffiBDCC2oHSBDoHBDoHSBD814xBDCC1oHSBDoHBDoHSBD82BDCC2oHSBDoHBDoHSBD83BDCC1oHSBDoHBDoHSBD84BDCC2oHSBDoHBDoHSBD85BDCC1oHSBDoHBDoHSBD86BDCC2oHSBDoHBDoHSBD87BDCC1oHSBDoHBDoHSBD88BDCC2oHSBDoHBDoHSBD89BDCC1oHSBDoHBDoHSBD90BDCC2oHSBDoHBDoHSBD91BDCC1oHSBDoHBDoHSBD