eBGDAECapo 2nd fret13Intro=166XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX442XXXXXXXXXXXXXXXXXX00000000let ring3000330000000330004000030000030000032320000500033000000033000let ring60000300000300000323200007Verses33300330033300330083330033003330033009333003300333003300103330033003330033001100122012200122012212001220122001220122133320332033203320320320030014330331½15333003300333003300163330033003330033001733300330033300330018333003300333003300190012201220012201222000122012200122012221332033203320332032032003002233033231st Chorus3330033003330033002433300330033300330025333003300333003300263330033003330033002700122012200122012228001220122001220122292320232023202320232023202320302320232032032032032031333003300333003300323330033003330033003333300330033300330034333003300333003300350012201220012201223600122012200122012237232023202320232023202320232038320320320393330033003330033004033300330033300330041333003300333003300423330033003330033004300122012200122012244001220122001220122453320332033203320320320030046330331½47333003300333003300483330033003330033004933300330033300330050333003300333003300510012201220012201225200122012200122012253332033203320332032032003005433033552nd Chorus333003300333003300563330033003330033005733300330033300330058333003300333003300590012201220012201226000122012200122012261232023202320232023202320232062232023203203203203206333300330033300330064333003300333003300653330033003330033006633300330033300330067001220122001220122680012201220012201226923202320232023202320232023207023202320320320320320713rd Verses3330033003330033007233300330033300330073333003300333003300743330033003330033007500122012200122012276001220122001220122773320332033203320320320030078330331½7933300330033300330080333003300333003300813330033003330033008233300330033300330083001220122001220122840012201220012201228503208621208731231231288899091923rd Chorus222022209322202220222022209402220222950222022202220222096223442344223442344972234423442234423449800012200122000122000122000122099001220001220001220001220001220100222022201012220222022202220102022202221030222022202220222010422344234422344234410522344234422344234410600012200122000122000122000122010700122000122000122000122000122010822202220109222022202220222011002220222111022202220222022201122234423442234423441132234423442234423441140001220012200012200012200012201150012200012200012200012200012201162220222011722202220222022201180222022211902220222022202220120223442344223442344121223442344223442344122000122001220001220001220001220123001220001220001220001220001220124Outro222022201252220222022202220126022202221270222022202220222012822344234422344234412922344234422344234413000012200122000122000122000122013100122000122000122000122000122013222202220133222022202220222013402220222135022202220222022201362234423442234423441372234423442234423441380012200222022201390012200012200012200012201402202202200220141002200Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationAdd annotation130 Add annotationAdd annotation131 Add annotationAdd annotation132 Add annotationAdd annotation133 Add annotationAdd annotation134 Add annotationAdd annotation135 Add annotationAdd annotation136 Add annotationAdd annotation137 Add annotationAdd annotation138 Add annotationAdd annotation139 Add annotationAdd annotation140 Add annotationAdd annotation141 Add annotationChange tuning (R)