You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro 1=120442345Quedaria mejor775775442442Con…775…batería69976647756X47Intro 26X489X777596X4109X77X5119X7126X47X5136X4149X7775156X416Verso 1El día 77577577577577577577517442442442442P. M.P. M.1877577577577519775775775775775775P. M.P. M.P. M.P. M.2044244244244244244221775667775775775P. M.P. M.P. M.P. M.2277577577544244244223442442442775667P. M.P. M.2477577577577577577525Las nubes77566444226664664997277X57X57X57X5286X46X46X46X429Te amoooooo77566430442316646643222033775(7)(6)(7)(6)997(6)(7)34(6)997(6)(7)(6)(7)11119(7)35Puente(6)(7)(6)131311Yo pense 775664775664364426647756642207X57X57X57X57X53777566477566444266477566438Aunque no2207X57X57X57X57X5775664775664394426647756642207X57X57X57X57X540Heridas notorias7X57X57X57X57X5419X79X79X79X79X74211X911X911X911X911X94313X1113X1113X1113X1113X1144CoroNiña te775775775775775775775454424424424424424424424644244244244244244244247Con un latido2202202202204822022022022049Niña comprendo775775775775775775775504424424424424424424425144244244244244244244252No fue mi2202202202205322022022022054Coro extndNiña te775775775775775775775554424424424424424424425644244244244244244244257Con un latido2202202202205822022022022059Niña comprendo775775775775775775775604424424424424424424426144244244244244244244262No fue mi22022022022063220220220220P. M.P. M.64Puente 277577577577577577577577565442442442442442442442P. M.P. M.P. M.6644244244244244244244267442442220220220220220P. M.P. M.P. M.6822022022077577577577569775775775775442442442P. M.P. M.P. M.7044244244244244244244271442442442442442442220P. M.7222022022022022022022073Coro 2Tu lo sabes505040507050457470504050705045752050405070504576Tu lo sabes00504050705045775050405070504578Tu lo sabes70504050705045795050405070504580Tu lo sabes70504050705045815050405070504582705040507050458320504050705045840050405070504585OutroTu lo sabes50504050705045867050405070504587Tu lo sabes50504050705045887050405070504589Tu lo sabes505040507050459070504050705045917750504050705045929970504050705045P. M.934420504050705775664442P. M.944420504050705775664442P. M.9544205040507057756644421 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add commentChange tuning (R)