You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Vers=130intevatt4ettnet2molnär2varmt2442och0långtluft03ögaten4kanstår2still2245injag0tesitt2ener2droppi2eskuggan2regn26läser07flegår0radag4darens2blad48medsnart0enär09glassdet0idag2mins2mun210åför0iett0sandhopp011alei4rde2avblå2plast21213gårfåbort0jag2isanden2sol2enmellantårna214ochå015tänksvalka0ermin42digkropp416117ljus4blå2a4dag018ar4194seglar4för2bi02021Refr.4Sommar4en4är022kort223de0mest0a0regn0ar224bort425men4nu4är4den026här22ta4för027dig0sol0en028skin0er4i2dag429hös4ten4kom4mer030snart231de0går0med00vindens232fart4332lyss4na40mig234sol2en4skin035er0kan2ske236bara2i0dag4037382StickSom4mar4en4är039kort240de0mest0a0regn0ar341bort242men4nu4är4den043här22ta4för044dig0sol0en045skin0er4i2dag446hös4ten4kom4mer047snart248de0går0med00vindens349fart2502lyss4na40mig251sol2en4skin052er0kan2ske253bara2i0dag4054
Change tuning (R)
Get Plus