1Intro=138RCBDRCS442RCBDRCSoH3xHBDxHBDxHSxHBD4xHBDxHBDxHSxHBDoH5xHBDxHBDxHSxHBDoH6xHBDxHBDxHSxHBDoH7xHBDxHBDxHSxHBD8xHBDxHBDxHSxHBDoH9xHBDxHBDxHSxHBDoH10xHBDxHBDxHSxHBDoH11xHBDxHBDxHSxHBD12xHBDxHBDxHSxHBDoH13xHBDxHBDxHSxHBDoH14xHBDxHBDxHSxHBDoH15xHBDxHBDxHSxHBD16xHBDxHBDxHSSBDS1718SSSSSSSSoH3319VersexHBDxHBDxHSxHBD20xHBDxHBDxHSxHBDoH21xHBDxHBDxHSxHBDoH22xHBDxHBDxHSxHBDoH23xHBDxHBDxHSxHBD24xHBDxHBDxHSxHBDoH25xHBDxHBDxHSxHBDoH26xHBDxHBDxHSxHBDoH27xHBDxHBDxHSxHBD28xHBDxHBDxHSxHBDoH29xHBDxHBDxHSxHBDoH30xHBDxHBDxHSxHBDoH31xHBDxHBDxHSxHBD32xHBDxHBDxHSxHBDoH33BDBDBDBDBDBDBDBDBD33334SSBDSSSS335ChorusxHBDxHBDxHSxHBD36xHBDxHBDxHSxHBDoH37xHBDxHBDxHSxHBDoH38xHBDxHBDxHSxHBDoH39xHBDxHBDxHSxHBD40xHBDxHBDxHSxHBDoH41xHBDxHBDxHSxHBDoH42xHBDxHBDxHSxHBDoH43xHBDxHBDxHSxHBD44xHBDxHBDxHSxHBDoH45xHBDxHBDxHSxHBDoH46xHBDxHBDxHSxHBDoH47xHBDxHBDxHSxHBD48xHBDxHBDxHSxHBDoH49xHBDxHBDxHSxHBDoH50xHBDxHBDxHSxHBDoH51VersexHBDxHBDxHSxHBD52xHBDxHBDxHSxHBDoH53xHBDxHBDxHSxHBDoH54xHBDxHBDxHSxHBDoH55xHBDxHBDxHSxHBD56xHBDxHBDxHSxHBDoH57xHBDxHBDxHSxHBDoH58xHBDxHBDxHSxHBDoH59xHBDxHBDxHSxHBD60xHBDxHBDxHSxHBDoH61xHBDxHBDxHSxHBDoH62xHBDxHBDxHSxHBDoH63xHBDxHBDxHSxHBD64xHBDxHBDxHSxHBDoH65BDBDBDBDBDBDBDBDBD33366SBDSSSBDS367ChorusxHBDxHBDxHSxHBD68xHBDxHBDxHSxHBDoH69xHBDxHBDxHSxHBDoH70xHBDxHBDxHSxHBDoH71xHBDxHBDxHSxHBD72xHBDxHBDxHSxHBDoH73xHBDxHBDxHSxHBDoH74xHBDxHBDxHSxHBDoH75xHBDxHBDxHSxHBD76xHBDxHBDxHSxHBDoH77xHBDxHBDxHSxHBDoH78xHBDxHBDxHSxHBDoH79xHBDxHBDxHSxHBD80xHBDxHBDxHSxHBDoH81xHBDxHBDxHSxHBDoH82xHBDxHBDxHSxHBDoH83BridgexHBDxHBDxHSxHBD84xHBDxHBDxHSxHBDoH85xHBDxHBDxHSxHBDoH86xHBDxHBDxHSxHBDoH87xHBDxHBDxHSxHBD88xHBDxHBDxHSxHBDoH89xHBDxHBDxHSxHBDoH90xHBDxHBDxHSxHBDoH91xHBDxHBDxHSxHBD92xHBDxHBDxHSxHBDoH93xHBDxHBDxHSxHBDoH94xHBDxHBDxHSxHBDoH95xHBDxHBDxHSxHBD96xHBDxHBDxHSSBDS9798SSSSSSSSoH3399ChorusxHBDxHBDxHSxHBD100xHBDxHBDxHSxHBDoH101xHBDxHBDxHSxHBDoH102xHBDxHBDxHSxHBDoH103xHBDxHBDxHSxHBD104xHBDxHBDxHSxHBDoH105xHBDxHBDxHSxHBDoH106xHBDxHBDxHSxHBDoH107xHBDxHBDxHSxHBD108xHBDxHBDxHSxHBDoH109xHBDxHBDxHSxHBDoH110xHBDxHBDxHSxHBDoH111xHBDxHBDxHSxHBD112xHBDxHBDxHSxHBDoH113xHBDxHBDxHSxHBDoH114xHBDxHBDxHSxHBDoH115xHBDxHBDxHSxHBD116xHBDxHBDxHSxHBDoH117xHBDxHBDxHSxHBDoH118xHBDxHBDxHSxHBDoH119xHBDxHBDxHSxHBD120xHBDxHBDxHSxHBDoH121xHBDxHBDxHSxHBDoH122xHBDxHBDxHSxHBDoH123xHBDxHBDxHSxHBD124xHBDxHBDxHSxHBDoH125xHBDxHBDxHSxHBDoH126xHBDxHBDxHSxHBDoH127xHBDxHBDxHSxHBD128xHBDxHBDxHSxHBDoH129xHBDxHBDxHSxHBDoH130xHBDxHBDxHSxHBDoH