You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=12002252324422442324432442224402252255320301060220122270200020832032329Doe't ik dij seachDm132010lang ferlynG30002311Wat docht it dochs sear as Dm132012ik d'r wer oan tinkG30002313Doe't ik dij seachDm132014lang ferlynG30002315Wat docht it dochs sear as Dm132016ik d'r wer oan tinkG30002317Ik sjoch dyC0102318Ik hear dyAm0122019Ik fiel Dm132020dyG30002321eltse kear opnijC0102322oeh............Dm1320233xF11230124Hjir bin ikC0102325wer bistoAm0122026it is al langEm00022027lynG30002328Do bist net C01023CCC29oars danAm0122030leafEm000220G30002331Want do dochst C01023CCC32gewoan neat Am0122033ferkeardEm000220G30002334Ik hâld fan C01023CCC35dy sa astoAm0122036bistEm000220G30002337Dast dat dan C01023CCC38wol efkes Am0122039witstEm000220G30002340Ik sjoch dyC0102341Ik hear dyAm0122042Ik fiel Dm132043dyG30002344eltse kear opnijC0102345eltse kear opnijC01023
Change tuning (R)
Get Plus