1Intro=86242RC2RC1ABDxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD443xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD4xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD5xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHfHABDxHESSSxHABD6Verse 1xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD7xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD8xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD9xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD10xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD11xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD12RC2RC1ABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD13xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD14xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD15xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHfHABDxHESSSxHABD16Verse 2xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD17xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD18xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD19xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD20xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD21xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD22RC2RC1ABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD23xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD24xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD25xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD26Chorus 1ABDBDASESABDBDASES27ABDBDASESABDBDASES28ABDBDASESABDBDASES29ABDBDASESABDBDASES30ABDBDASESABDBDASES31ABDBDASESABDBDASES32ABDBDASESABDBDASES33ABDBDASESABDBDASES34ABDBDASESABDBDASES35ABDBDASESABDBDASES36ABDBDASESABDBDASES37ABDBDASESABDBDASESABDBD38RC1RC2ABDBDxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH39xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH40xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH41xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH42xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH43xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH44vsfHfH45fHASASESABDBD346Verse 3RC1RC2ABDxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD47xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD48xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD49xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD50xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD51xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD52RC1RC2BDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD53xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD54xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD55xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD56Verse 4RC1RC2ABDxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD57xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD58xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD59xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD60xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD61xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD62RC1RC2ABDxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD63xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD64xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD65xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD66Organ SoloRC1RC2ABDxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD67xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD68xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD69xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD70xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD71xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD72RC1RC2ABDxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD73xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD74xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD75xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD76Chorus 2ABDBDASESABDBDASES77ABDBDASESABDBDASES78ABDBDASESABDBDASES79ABDBDASESABDBDASES80ABDBDASESABDBDASES81ABDBDASESABDBDASES82ABDBDASESABDBDASES83ABDBDASESABDBDASES84ABDBDASESABDBDASES85ABDBDASESABDBDASES86ABDBDASESABDBDASES87ABDBDASESABDBDASESABDBD88RC1RC2ABDBDxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH89xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH90xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH91xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH92xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH93xHABDBDxHxHASESxHxHABDBDxHxHASESxH94vsABDfHABDABDfH95ABDfHABDABDASASESABDBD396OutroxHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD97xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD98xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD99xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD100xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD101xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD102xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD103xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD104xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD105xHABDxHxHfHESSSxHABDxHxHABDxHfHESSSxHABD106vsBD107108109