1Intro=115442345678Add me at facebook :iz ziee91011121314151617fHBDoHSfHoH18fHBDoHfHSoH19fHBDoHSfHoH20fHBDoHfHSoH21fHBDoHfHSoH22fHBDoHSfHoH23fHBDoHfHSoH24Pre IntroCC1BDfHoHSfH25CC1BD2627282930313233343536373839BDoHBDoH40oHBDBDLTfHLToHHFTHFTfHLFTHFTLFT41CC1oHBDBDoHSoHBDBDoHS42BDoHBDoHSBDoHBDoHS43BDoHBDoHSoHBDBDoHS44oHBDBDoHSBDoHBDoHS45BDoHBDoHSoHBDBDoHS46BDoHBDoHSoHBDBDoHS47oHBDBDoHSoHBDBDoHSLTHFT48oHCC1LFT49fHBDSoHBDfHoHS50fHBDoHSfHBD51CC1BDfHSoHBDfHoHS52BDfHoHSBDfH53CC2fHBDoHSBDfHoHS54fHBDSoHBDfH55CC2fHBDoHSfHBDoHS56fHBDLTHFTLFT57fHBDoHSfHBDoHS58BDfHoHSfHBDoHS59fHBDoHSfHBDoHS60fHBDoHSfHBDoHS61BDfHoHSfHBDoHS62fHBDoHSBDfHoHS63fHBDoHSfHBDoHS64oHBDoHSoHBDBDoHS65ChorusCC1oHBDBDoHSBDoHBDoHS66BDoHBDoHSBDoHBDoHS67BDoHCC1BDoHSoHBDBDoHS68BDoHBDoHSoHBDBDoHS69CC1BDoHBDoHSBDoHBDoHS70oHBDBDoHSoHBDBDoHS71CC1oHBDBDoHSoHBDBDoHS72BDoHBDoHSoHSLTSoHHFTLFT73oHBDCC1BDoHSBDoHBDoHS74BDoHBDoHSBDoHBDoHS75CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHS76BDoHBDoHSBDoHBDoHS77BDoHCC1BDoHSoHBDBDoHS78BDoHBDoHSoHBDBDoHS79CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHS80CC1BDoHBDBDoHSBDSCC1oHLTLToHLTHFTLFT81SolofHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfHBD82fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfH83fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfH84fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfHBD85fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfHBD86fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfH87fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfHBD88fHBDfHoHSfHBD89BDfHfHoHSfHfHBDfHoHSBDfH90fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfH91fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSBDfH92BDfHfHoHSfHfHBDfHoHSfH93fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSBDfH94fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfH95fHBDfHoHSfHfHBDfHoHSfH96fHBDfHBDoHSfHSoHLTHFTfHSoHLFTfHS97ChorusCC1oHBDBDoHSBDoHBDoHS98BDoHBDoHSBDoHBDoHS99BDoHCC1BDoHSoHBDBDoHS100BDoHBDoHSoHBDBDoHS101CC1BDoHBDoHSBDoHBDoHS102oHBDBDoHSoHBDBDoHS103CC1oHBDBDoHSoHBDBDoHS104BDoHBDoHSoHSLTSoHHFTLFT105ChorusoHBDCC1BDoHSBDoHBDoHS106BDoHBDoHSBDoHBDoHS107CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHS108BDoHBDoHSBDoHBDoHS109BDoHCC1BDoHSoHBDBDoHS110BDoHBDoHSoHBDBDoHS111CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHS112Cewek...CC1BDoHBDBDoHSBDSCC1oHLTLToHLTHFTLFT113fHCC1BDBDfHrbBDoHSrbBDfHfHBDrbfHoHSrboHfH114BDfHBDfHrbBDoHSfHBDrbfHBDrbfHoHSfHrb115fHBDCC1BDfHrbBDoHSrbfHBDfHBDrbfHoHSfHrb116Add me at facebook:iz zieefHBDBDfHrbBDoHSrbfHBDfHBDrbfHoHSfHrb117CC1fHBDfHrbBDoHSrbfHBDfHBDfHrboHSfHrb118fHBDfHrbBDoHSrbfHBDfHBDfHrboHSfHrb119CC1fHBDfHrbBDoHSrbfHBDfHBDfHrboHSrbfH120CC1oHBDrbfHSCC2oHBDfHrbSCC1oHBDfHrbSCC2oHBDrbfHS121CC1oHBDrbfHBDfHSrbfHBDoHBDfHrboHSfHrb122fHBDBDrbfHBDoHSrbfHBDfHBDrbfHoHSrbfH123fHBDCC1rbfHBDoHSrbfHBDfHBDrbfHoHSfHrb124BDfHrbfHBDoHSfHBDrbfHBDrbfHoHSfHrb125CC1BDfHfHrbBDoHSrbfHBDfHBDfHrboHSfHrb126BDfHrbfHBDoHSfHBDrbfHBDrbfHoHSrbfH127CC1fHLTBD128HFTCC1fHLTfHCC1HFTLFTfHLFTBDfHS129130