eBG#EBE1Intro=82204XXXXX77XXXXX44299XXXX55(5)(5)XXXX00324XXXXX554422004XXXX02345005204XXXXX77XXXXX699XXXX55(5)(5)XXXX00724XXXXX554422008XXXX02345009Chorus204XXXXX77XXXXX1099XXXX55(5)(5)XXXX001124XXXXX5544220012XXXX023450013204XXXXX77XXXXX1499XXXX55(5)(5)XXXX001524XXXXX5544220016XXXX023450017Verse00XXXXX77XXXXX1899XXXX55(5)(5)XXXXX1900XXXXX77XXXXX2099XXXX55(5)(5)XXXXX2100XXXXX77XXXXX2299XXXX55(5)(5)XXXXX2300XXXXX77XXXXX2499XXXX55(5)(5)XXXXX2500XXXXX77XXXXX2699XXXX55(5)(5)XXXXX2700XXXXX77XXXXX2899XXXX55(5)(5)XXXXX2900XXXXX77XXXXX3099XXXX55(5)(5)XXXXX3100XXXXX77XXXXX3299XXXX55(5)(5)XXXXX3300XXXXX77XXXXX3499XXXX55(5)(5)XXXXX3500007773600(0)(0)023450037Chorus204XXXXX77XXXXX3899XXXX55(5)(5)XXXX003924XXXXX5544220040XXXX023450041204XXXXX77XXXXX4299XXXX55(5)(5)XXXX00let ring4324XXXXX554422004400000234500let ring45Guitar Solo24XXXXX777XXX46999XX4445555500472445420485502345004924XXXXX777XXX50999XX444555(5)(5)(5)XX000512454220052XX023450053Harmonica Solo204XXXXX77XXXXX5499XXXX55(5)(5)XXXX0005524XXXXX5544220056XXXX00223344550057204XXXXX77XXXXX5899XXXX55(5)(5)XXXX0005924XXXXX5544220060XXXX00223344550061204XXXXX77XXXXX6299XXXX55(5)(5)XXXX0006324XXXXX5544220064XXXX00223344550065204XXXXX77XXXXX6699XXXX55(5)(5)XXXX0006724XXXXX5544220068XXXX0234569Verse00XXXXX77XXXXX7099XXXX55(5)(5)XXXXX7100XXXXX77XXXXX7299XXXX55(5)(5)XXXXX7300XXXXX77XXXXX7499XXXX55(5)(5)XXXXX7500XXXXX77XXXXX7699XXXX55(5)(5)XXXXX7700XXXXX77XXXXX7899XXXX55(5)(5)XXXXX7900XXXXX77XXXXX8099XXXX55(5)(5)XXXXX8100XXXXX77XXXXX8299XXXX55(5)(5)XXXXX8300XXXXX77XXXXX8499XXXX55(5)(5)XXXXX8500XXXXX77XXXXX8699XXXX55(5)(5)XXXXX8700007778800(0)(0)0234500890090Bridge00XXXXX77XXXXX9199XXXX55(5)(5)XXXXX9200XXXXX77XXXXX9399XXXX55(5)(5)XXXXX9400XXXXX77XXXXX9599XXXX55(5)(5)XXXXX9600XXXXX77XXXXX9799XXXX55(5)(5)XXXXX98Outro00XXXXX77XXXX9999(9)(9)XXXX55(5)(5)XXXX0010024XXXXX55442200101XXXX0234500102204XXXXX77XXXXX10399XXXX55(5)(5)XXXX00010424XXXXX55442200105(0)(0)(0)(0)(0)106
Shift pitch (R)