eBGDADCapo 7th fretlet ringlet ringlet ring1=70C13201G/B32003442Am0021001220Em70let ringlet ringlet ringlet ring332003Am0021043200300210let ringlet ringlet ringlet ring5F13211F7M032106C/F0301003010let ringlet ringlet ring71320132003800210012200let ringlet ringlet ringlet ring93200300210103200300210let ringlet ringlet ringlet ring1113211021012100100010let ringlet ringlet ringlet ringlet ring13200100140200002000151022110let ringlet ringlet ringlet ring16020000217102210181321102011let ringlet ringlet ring191021110200021002000let ringlet ringlet ringlet ring210021002000221320132003let ringlet ringlet ring230021000210243200300210let ringlet ringlet ringlet ring25320030021026132110210let ringlet ringlet ring2710010001028200100let ringlet ringlet ringlet ringlet ring290200002000301022110310200002let ringlet ringlet ring32102210331321102011let ringlet ringlet ringlet ring341021110211350021002000let ringlet ringlet ringlet ring360021002000371320132003let ringlet ringlet ringlet ring3800210100220220393200300210let ringlet ringlet ringlet ring40320030021041132110210let ringlet ringlet ringlet ring4200100010431320132003let ringlet ringlet ring440021000210453200300210let ringlet ringlet ringlet ringlet ring4632003002104713211021048001
Shift pitch (R)