Zack Hexum - Two Times Two Chords

 
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
1
1
1
3
         
         
         
         
         
X
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
         
         
         
         
         
X
2
1
3
4
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
3
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
         
1
X
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
3
3
12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
X

C7M9

variations
         
         
         
         
         
X
3
7 fr
         
         
         
         
         
2
1
4
1
3
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
X
X
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
X
1
4
1

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
5 fr
         
         
         
         
         
X
X

E

variations
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

E7M

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
4
4
4
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

A

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X

11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

Adim7

variations
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
4 fr
         
         
         
         
         
2
4
1
3
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
2
1
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
1
4
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
1
4
1
No chord
  
E guitar tuning
No capo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
T w o T i m e s T w o
               R e a l i s t i c  F a n t a s y  ( 2 0 0 5 )
                     Z A C K  H E X U M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          +--------------------------PLEASE NOTE--------------------------+
+ This file is the work of Jordan Lapping and represents his + + transcription of the song. You may only use this file for + + private study, scholarship, or research. The contents may not +
          + be duplicated for use with other websites without written   +
          + permission. Thank you for understanding. Enjoy.        +
          +---------------------------------------------------------------+
 CHORDS USED:
   Am  A7 Adim7 B7  C  C5 C7M C7M9 D  Dm Dm7 E E7M G  G  A
e]---0----0----x----2----0----x----x----0----x----1----1---x----6----3----3----4---|
B]---1----2----7----4----1----x----x----1----7----3----3---4----8----0----3----4---|
G]---2----0----5----2----0----x----x----0----7----2----2---0----7----0----4----5---|
D]---2----2----7----4----2----5----5----0----7----0----0---5----8----0----5----6---|
A]---0----0----6----2----3----3----2----2----5---------3---6----6----2----5----6---|
E]-------------------------------------------------------------------3----3----4---|

Intro

C C7M9 Am G

Verse 1

C Two times C7M9two, times tAmwo I'm stA7ewing over Dmme And Dm7you to B7me, it Adim7all seems useless

Pre-chorus 1

C5 History's just C7Mthat Am A7 And it Dmalways is Dm7now G

Chorus 1

C What good C7M9can you do me, from Am24 months and A738 states? Dm Loving you is like a Dm7trip to hell Or the clGosest I get to the pearly gates, I don't knCow NEow I'll wonderA, and I wGander where I go TRANSITION 1:

C C7M9 Am G

Verse 2

C Two times C7M9two, times tAmwo An offA7ering from Dmme to you Would B7be Adim7less than selfless

Pre-chorus 2

C5 History's just C7Mthat Am A7 And it Dmalways is Dm7now G

Chorus 2

C What good C7M9can you do me, from Am24 months and A738 states? Dm Loving you is like a Dm7trip to hell Or the clGosest I'll get to the pearly gates, I don't knCow NEow I'll wonderA, and I wGander where IE7M go

Interlude 1

E7M A D G

Bridge

C Me and C7M9you are thrAmough But I'm stA7ill in like with wDmhat you Dm7used to B7do But Adim7now that's pointless

Pre-chorus 3

C5 History's just C7Mthat Am A7 And it Dmalways is Dm7now G

Chorus 3

C C7M9 Am N/C What good can you do me, from 24 months and 38 states? Dm Loving you is like a Dm7trip to hell Or the clGosest I'll get to the pearly gates, I don't knCow For nEow I'll wonderA, and I wGander where IE7M go

Outro

E7M A D G

E7M A D G C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.