1First riff=125xHBDxHABDxHSxHxHBDxHxHSxH442xHBDxHABDxHSxHxHBDxHxHSxH3lowerxHBDxHABDxHSxHxHBDxHxHSxH4xHBDxHABDxHSSSSSSSSSSSS5CC1BDCC1BD67CC1BDCC1BD89CC1BDCC1BD1011CC1BDCC1BD12SCSLMTBDLMTLTLT13CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH14CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH15CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH16CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH17First verseCC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH18CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH19CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH20CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH21CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH22CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH23CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH24CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH25CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH26CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH27CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH28CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH29CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH30CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH31CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH32CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH33CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH34CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH35CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH36SCC1BDCC2BDCC2BDCC1BD37CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH38CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH39CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH40SCC1BDBDCC2BDCC2CC1BD41fHfHfHfHCC1BD4243CC1BDCC1BD4445CC1BDCC1BD4647CC1BDCC1BD48RC2RC2BDCC2BDCC2CC1BD49Second verseCC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH50CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH51CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH52CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH53CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH54CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH55CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH56CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH57CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH58CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH59CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH60CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH61CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH62CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH63CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH64CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH65CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH66CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH67CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH68SCC1BDCC2BDCC2BDCC1BD69CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH70CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH71CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH72SCC1BDBDCC2BDCC2CC1BD7374RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC133375RC1SS76RC177RC1SSRC1RC1RC1378RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC13379BDBDStxStx80BDBDStxStxStx81BDBDStxStx82BDBDStx83BDBDStxStx84BDBDStx85BDBDStxStx86BDBDStx87First solofHBDRC1BDfHBDfH88fHBDRC1BDfHBDfH89fHBDRC1BDfHBDfH90fHBDRC1SBDHMTBDHMTBDSC91fHBDRC1BDfHBDfH92fHBDRC1BDfHBDfH93fHBDRC1BDfHBDfH94fHBDRC1BDfHBDfH95fHBDRC1BDfHBDfH96fHBDRC1BDfHBDfH97fHBDRC1BDfHBDfH98fHBDRC1BDfHBDfH99fHBDRC1BDfHBDfH100fHBDRC1BDfHBDfH101fHBDRC1BDfHBDfH102fHBDRC1SBDHMTBDHMTBD103fHBDCC1RC1BDfHBDfH104fHBDRC1BDfHBDfH105fHBDRC1BDfHBDfH106fHBDRC1BDfHBDfH107CC1BDCC1BD108109CC1BDCC1BD110111CC1BDCC1BD112113CC1BDCC1BD114SCSLMTBDLMTLTLT115Second soloCC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH116CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH117CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH118CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH119CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH120CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH121CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH122CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH123Third VerseCC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH124CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH125CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH126CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH127CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH128CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH129CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH130CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH131CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH132CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH133CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH134CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH135CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH136CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH137CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH138CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH139CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH140CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH141CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH142SCC1BDCC2BDCC2BDCC1BD143CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH144CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH145CC1BDfHfHSRC1fHfHBDfHfHSRC1fH146SCC1BDBDCC2BDCC2CC1BD147CC1148BDCC1SBDBDCC1149150