eBGDAE1=100E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX442E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX3C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX4C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX5A02220AXXXXXA02220A02220AXXXXXAXXXXX6B24442BXXXXXB24442B24442BXXXXXBXXXXX7E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX8E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX9E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX10E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX11C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX12C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX13A02220AXXXXXA02220A02220AXXXXXAXXXXX14B24442BXXXXXB24442B24442BXXXXXBXXXXX15E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX16E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX17E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX18E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX19C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX20C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX21A02220AXXXXXA02220A02220AXXXXXAXXXXX22B24442BXXXXXB24442B24442BXXXXXBXXXXX23E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX24E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX25E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX26E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX27C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX28C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX29A02220AXXXXXA02220A02220AXXXXXAXXXXX30B24442BXXXXXB24442B24442BXXXXXBXXXXX31E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX32E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX33E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX34E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX35C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX36C#m02124C#mXXXXXC#m02124C#m02124C#mXXXXXC#mXXXXX37A02220AXXXXXA02220A02220AXXXXXAXXXXX38B24442BXXXXXB24442B24442BXXXXXBXXXXX39E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX40E001220EXXXXXXE001220E001220EXXXXXXEXXXXXX