1=105SCBDxHxHslSxHxHBDoHxHslSxHBD442xHxHxHslSxHxHBDxHxHslSxH3xHBDxHxHslSxHxHBDoHxHslSxH4xHBDxHxHslSxHxHBDxHxHslSxHBD5SCBDxHxHslSxHxHBDoHxHslSxHBD6xHxHxHslSxHxHBDxHxHslSxH7xHBDxHxHslSxHxHBDoHxHslSxH8xHBDxHxHslSxHxHBDxHxHslSxHBD9