eBGDAE1Intro=8702232010004420122102323203330223201000412205Verse 1Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX6Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX7Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX8Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX9Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX10Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX11Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX12Am0122013Verse 2Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX14Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX15Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX16Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX17Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX18Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX19Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX20Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX21Chorus2223242526272829Verse 3Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX30Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX31Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX32Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX33Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX34Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX35Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX36Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX37Diff Chorus3839404142434445Chorus4647484950515253Guitar Solo5455565758596061Verse 4Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX62Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX63Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX64Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX65Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX66Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX67Em000220000220XXXXXXG300023300023XXXXXX68Am12201220XXXXXXC0102301023XXXXXX69Chorus7071727374757677Outro7879808182838485