eBGDAECapo 5th fret1=1905565744255735754975556576557757658891001220XXXX01220XXXX1101220XXXX01220XXXX12112331XXXX112331XXXX13112331XXXX112331XXXX1401220XXXX01220XXXX1501220XXXX01220XXXX16112331XXXX112331XXXX17112331XXXX112331XXXX18001220XXXX001220XXXX19001220XXXX001220XXXX20112331XXXX112331XXXX21112331XXXX112331XXXX22001220XXXX001220XXXX23001220XXXX001220XXXX24112331XXXX112331XXXX25112331XXXX112331XXXX26001220XXXX001220XXXX27001220XXXX001220XXXX2811233129012203001220012200122031112331XXXX112331XXXX32001220XXXX001220XXXX3301220XXXX01220XXXX3401220XXXX01220XXXX35112331XXXX112331XXXX36001220XXXX001220XXXX37012203801220012200122039112331XXXX112331XXXX40001220XXXX001220XXXX4101220XXXX01220XXXX4201220XXXX01220XXXX43112331XXXX112331XXXX440012204501220XXXX01220XXXX4601220XXXX01220XXXX47112331XXXX112331XXXX48112331XXXX112331XXXX49001220XXXX001220XXXX50001220XXXX001220XXXX5101220