1=120RCSh442RCSh3RCvsSh4RCSh5RCSh6RCSh7RCvsSh8RCxHSh9BDCC210=180CC1SBDSBD11=200xHCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH21BDSCC2BDSCC2BDSCC222BDSBDSBDS23xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH25xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH27xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH29BDSCC2BDSCC2BDSCC230SSLTLTFTFTBDSBD31=225FTBDFTFTSFTBDS32FTBDSFTBDFTSFTBD33=200BDSCC2BDSCC2BDSCC234LTFT35=225FTBDFTFTSFTBDS36FTBDSFTBDFTSFTBD37=200BDSCC2BDSCC2BDSCC238oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD39oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH40oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH41oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH42oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH43oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH44oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH45BDSCC2BDSCC2BDSCC246oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD47oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH48oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH49oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH50oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH51oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH52oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH53BDSCC2BDSCC2BDSCC254oHSBDoHSBDSSSBDSSSSS55=200xHCC2xHxHSxHxHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH59xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH60xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH61xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH63xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH65BDSCC2BDSCC2BDSCC266BDSBDSBDS67xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH69xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH71xHCC1xHxHSxHxHBDxHxHSxH72xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH73BDSCC2BDSCC2BDSCC274oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD75oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH76oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH77oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH78oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH79oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH80oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH81BDSCC2BDSCC2BDSCC282oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD83oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH84oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH85oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH86oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH87oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH88oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH89BDSCC2BDSCC2BDSCC290oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD91oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH92oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH93oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH94oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH95oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH96oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH97oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH98oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD99oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH100oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH101oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH102oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH103oHCC1oHoHSoHoHCC1oHoHSoH104oHCC1oHoHSoHoHCC1oHoHSoH105oHCC1oHoHSoHoHBDoHoHSoH106CC1SBDCC1SBDCC1SBDCC1SBD107BDCC2vsSLTFT108109