1=180StxStx442StxStx3IntroCC1CC24FTFTFTFT5CC1CC26LTFTFTFTLTFT37CC1CC28LTLTLTLTFTFTFTFTBD9oHBDoHBDoHSBDoH10oHBDoHoHSSSSS11ChorusCC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH12xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH13xHBDxHxHxHxHSxHxHxH14xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH15xHBDxHxHxHxHSxHxHxH16xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH17xHBDxHxHxHxHSxHxHxH18xHBDxHxHxHxHSxHxHSxH19CC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH20xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH21xHBDxHxHxHxHSxHxHxH22xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH23xHBDxHxHxHxHSxHxHxH24xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH25xHBDoHxHSxH26xHBDoHxHSxH27VerseCC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH28xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH29xHBDxHxHxHxHSxHxHxH30xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH31xHBDxHxHxHxHSxHxHxH32xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH33xHBDxHxHxHxHSxHxHxH34xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH35CC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH36xHBDxHxHxHxHSxHxHxH37CC1BDCC1BDSSS38CC1BDCC1BDSSS39ChorusCC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH40xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH41xHBDxHxHxHxHSxHxHxH42xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH43xHBDxHxHxHxHSxHxHxH44xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH45xHBDxHxHxHxHSxHxHxH46xHBDxHxHxHxHSxHxHSxH47CC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH48xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH49xHBDxHxHxHxHSxHxHxH50xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH51xHBDxHxHxHxHSxHxHxH52xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH53xHBDoHxHSxH54xHBDoHxHSxH55InterludeBDxHS(oH)fH56BDxHS(oH)fH57BDxHS(oH)fH58BDxHS(oH)fH59BDxHS(oH)fH60BDxHS(oH)fH61BDxHS(oH)fH62BDxHS(oH)fH63BDxHS(oH)fH64BDxHS(oH)fH65CC1BDxHCC1BDxH66CC1BDxHCC1BDxH67BridgeEnter Rap PartCC1BDxHSxH68BDxHSxH69CC1BDxHSxH70BDxHSxH71CC1BDxHSxH72BDxHSxH73CC1BDxHCC1BDxH74CC1BDxHCC1BDxH75CC1xHBDxHxHSxH76xHBDxHxHSxHxHxH77CC1xHBDxHxHSxH78xHBDxHxHSxHxHxH79CC1xHBDxHxHSxH80xHBDxHxHSxHxHxH81CC1BDxHCC1BDxH82CC1BDxHSSS83ChorusCC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH84xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH85xHBDxHxHxHxHSxHxHxH86xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH87xHBDxHxHxHxHSxHxHxH88xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH89xHBDxHxHxHxHSxHxHxH90xHBDxHxHxHxHSxHxHSxH91CC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH92xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH93xHBDxHxHxHxHSxHxHxH94xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH95xHBDxHxHxHxHSxHxHxH96xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxH97xHBDoHxHSxH98xHBDoHxHSxH99OutroCC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH100xHBDxHxHxHxHSxHxHxH101xHBDxHxHxHxHSxHxHxH102xHBDxHxHxHxHSxHxHxH103xHBDxHxHxHxHSxHxHxH104xHBDxHxHxHxHSxHxHxH105CC1xHBDxHxHxHxHSxHxHxH106BD(oH)fHSxH107CC1BDxHSxH108BDxHS(oH)fH109BDxHSxH110BDxHS(oH)fH111BDxHSxH112BDxHS(oH)fH113BDxHSABDxH114BDxHSxH115CC1BDxHSxH116BDxHSABDxH117xH