eBGDADHarm.Harm.1Intro=15074423745Verse678Harm.Harm.97101171213Breakdown1415161718Harm.Harm.Harm.192021Outro7221223242512Harm.Harm.Harm.267271228291230531323334