1Intro=86xHfHxH442fHxHfHxHS3fHxHfHxH4fHxHfHxHSxHS5Chorus (Intro)CCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH64xxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH7Verse 1CCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH84xxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH9ChorusCCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH104xxHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH11Verse 2CCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH124xxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH13ChorusCCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH144xxHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH15Out-ChorusCCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH16xHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH17CCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH18xHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH19BridgeBDxHxHBDxHxHxHBDxHxHBDxH20BDxHxHBDxHxHxHBDxHxHBDxH21BDxHxHBDxHxHxHBDxHxHBDxH22BDxHxHBDxHxHxHBDxHxHBDSxH23BDxHxHBDxHxHxHBDxHxHBDxH24BDxHxHxHBDxHxHxHBDxHxHBDSxH25ChorusCCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH264xxHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH27Out-ChorusCCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH28xHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH29CCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH30xHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH31CCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH32xHCCBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH33OutroCCxHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH344x1,2,3xHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH354xHBDxHSxHxHxHBDxHxHSxH