1Intro=11744234567891011121314151617Band inCC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD18xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD19xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD20xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD21xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD22xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD23xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHSBD25xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD26xHBDxHxHSxHBDxHBDoHxHSxHBD27xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD28xHBDxHxHSxHBDxHBDoHxHSxHBD29xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD30xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD31xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD32CC1BDxHxHSxHBDSSSxHSBDSxHSxHSxHBD333Verse 1Vocals EnterxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD34xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD35xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD36xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD37xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD38xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD39xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD40xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD41xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD42xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD43oHBDSxHBDxHBDxHxHSxHBD44xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD45CC1BDxHxHSxHBDCC2BDxHxHSxHBD46CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD47xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD48xHBDxHxHSxHBDxHBDoHSxHBD49xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD50xHBDxHxHSxHBDxHBDoHSxHBD51xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD52xHBDxHxHSxHBDxHBDoHSxHBD53xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD54xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD55xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD56CC1BDxHxHSxHBDxHSBDSxHSxHSxHBD57Verse 2xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD58xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD59xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD60xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD61xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD62xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD63xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD64xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD65CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD66xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD67oHBDxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD68xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD69CC1BDxHxHSxHBDCC2BDxHxHSxHBD70CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD71xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD72CC1BDxHxHSxHBDxHSBDSxHSxHSxHBD73xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD74xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD75xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD76xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD77xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD78xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD79xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD80CC1BDxHxHSxHBDSSSxHSBDSxHSxHSxHBD381BridgeRCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD82RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD83RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD84RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD85RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD86RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD87RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD88RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD89RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRCBD90RCBD91xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD92xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD93xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD94xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD95xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD96xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD97xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD98xHBDxHxHSxHBDoHBDSSxHSxHSBD99Acoustic SoloCC1BDRCSBDRCBDRCSBD100RCBDRCSBDRCBDRCSBD101RCBDRCSBDRCBDRCSBD102RCBDRCSBDRCBDRCSBD103RCBDRCSBDRCBDRCSBD104RCBDRCSBDRCBDRCSBD105RCBDRCSBDRCBDRCSBD106RCBDSSMTBDLTBDLFTHFTHFTBD107CC1BDRCSBDRCBDRCSBD108RCBDRCSBDRCBDRCSBD109RCBDRCSBDRCBDSRCBDBD110RCBDRCSBDRCBDRCSBD111RCBDRCSBDRCBDRCSBD112RCBDRCSBDRCBDRCSBD113Electric SoloCC1BDRCSBDRCBDRCSCC2BD114RCBDSSBDSSBDSSSBD115CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHoHSCC1BD116xHBDxHxHSxHBDxHBDxHoHSCC1BD117xHBDxHxHSxHBDxHBDxHoHSCC1BD118xHBDxHxHSxHBDxHBDxHoHSCC1BD119xHBDxHxHSxHBDxHBDxHoHSCC1BD120xHBDxHxHSxHBDxHBDxHoHSCC1BD121xHBDxHoHSBDSBDSSSCC1BD333122123124Sax SoloxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD125xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD126xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD127xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD128xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD129xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD130xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD131xHBDxHxHSxHBDxHSBDSxHSxHSxHBD132Verse 3CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD133xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD134xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD135xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD136xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD137xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD138xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD139xHBDxHxHSxHBDSBDSoHoHBD140xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD141xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD142oHBDxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD143xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD144CC1BDxHxHSxHBDCC2BDxHxHSxHBD145CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD146xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSCC1BD147xHBDxHxHSxHBDSBDSHFTHFTLFTBD148CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD149xHBDxHxHSxHBDxHBDoHSxHBD150xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD151xHBDxHxHSxHBDxHBDoHSxHBD152xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD153xHBDxHxHSxHBDxHBDoHSxHBD154xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD155xHBDxHxHSxHBDSBDSoHoHBD156xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD157xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD158xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD159xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD160xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD161xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD162xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD163xHBDxHxHSxHBDSBDSCC1BDSCC2BD1642nd Sax SoloCC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD165xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD166xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD167xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD168xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD169xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD170xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD171SBDSoHBDBDxHBDSHFTBDLFTLFTBD3172CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD173xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD174xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD175xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD176CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD177xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD178xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD179oHBDMTMTBDLTBDLFTHFTHFTBD180CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD181xHBDxHxHSxHBDSBDSBDSBD182CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD183xHBDxHxHSxHBDSBDSBDSHFTLFTBD184CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD185xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD186Fade outxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD187Ad libSBDSoHSBDSBDxHBDoHSSBDLTSBDLTS333188CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD189xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD190xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD191xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHBD192193