1=95SSSSSSSS442xHxHxHxH3xHxHxHxH4xHxHxHxH5xHxHxHxH6xHBDxHSBDxHBDBDxHS7xHBDxHSBDxHBDBDxHSBD8BDxHSxHBDxHBDBDSxH9BDxHSxHBDxHBDBDSxHBD10проигрышBDCC1CC2CC1BDSCC1BDCC1CC1BDCC1SCC1BDCC111BDCC1CC1BDSCC1BDCC1CC1BDCC1BDSCC1BDCC1BD12BDCC1CC2CC1BDSCC1BDCC1CC1BDCC1SCC1BDCC113BDCC1CC1BDBDSCC1SBDCC1CC1SBDCC1BDSCC1BDSSSS14BDCC1CC2CC1BDSCC1BDCC1CC1BDCC1SCC1BDCC115BDCC1CC1BDSCC1BDCC1CC1BDCC1BDSCC1BDCC1SS16SSSBDSCC1BDCC2CC1BDCC1SCC1BDCC117BDCC1CC1BDSCC1BDBDCC1CC1SBDCC1BDSCC1BDSSSS18куплетBDHFTSSBDHFTBDHFTSSBDHFT19BDHFTBDHFTSSBDHFTBDHFTSSBDHFTLMTLMT20BDHFTSSBDHFTBDHFTSSBDHFT21BDHFTBDHFTSSBDHFTLTBDHFTSSBDHFTHFT22BDxHHFTCC1xHxHxHSSxHxHBDxHHFTxHxHxHBDxHHFTxHSSxHBDxHHFTxHxH23xHBDHFTxHxHxHBDHFTSxHSxHxHBDHFTxHxHxHxHBDHFTxHSxHSxHBDHFTxHLMTxHLMT24BDxHHFTxHxHxHSSxHxHBDxHHFTxHxHxHBDxHHFTxHSSxHBDxHHFTxHxH25xHBDHFTxHxHxHBDHFTSxHSxHxHBDHFTxHxHxHLTBDxHHFTxHSSxHBDxHxHHFTxHHFT26BDxHHFTCC1xHxHxHSSxHxHBDxHHFTxHxHxHBDxHHFTxHSSxHBDxHHFTxHxH27xHBDHFTxHxHxHBDHFTSxHSxHxHBDHFTxHxHxHxHBDHFTxHSxHSxHBDHFTxHLMTxHLMT28BDxHHFTxHxHxHSSxHxHBDxHHFTxHxHxHBDxHHFTxHSSxHBDxHHFTxHxH29xHBDHFTxHxHxHBDHFTSSxHxHBDxHHFTxHxHBDxHBDSSSLTHFTLFT30BDCC1CC2oHoH31BDCC1CC2oHBDSBDSBDSSSSSSSS32ПрипевBDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD33BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD34BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD35BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2SS36BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD37BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD38BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD39BDCC2SCC2BDBDSSSHMTHMTHMTLMTLMTLMTLTLTLTS40проигрышBDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoH41BDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoHBD42BDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoH43BDCC2oHBDSCC1BDBDCC2oHSBDoHBDSSBDSSSS44куплетBDCC2BDSoHBDoHBDBDSoHBD45BDoHBDSoHBDoHBDBDSoHBDBD46BDoHBDSoHBDoHBDSoHBD47BDoHBDSoHBDoHSBDBDSSoHBDSS48BDCC2BDSoHBDoHBDSoHBD49BDoHBDSoHBDoHBDBDSoHBDBD50BDoHBDSoHBDoHBDSoHBD5152BDSCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDBDCC1BD53BDSCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDBDCC1BDBDSCC1BDBDSCC1BDSSSSSSSS54припевBDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD55BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD56BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD57BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2SS58BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD59BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD60BDCC2SCC2SBDCC2SBDBDSCC2BDBD61BDCC2SCC1BDSSBDSBDSSSS62проигрышBDLMTCC2HMTBDLMTLTBDSBDLTBDLTBDLTBDBDBDSCC1LTBDLMTLT63BDLMTCC2HMTBDLMTLTBDSBDLTBDLTBDLTBDBDBDSCC1LTSS64LMTBDCC2HMTLMTBDLTBDSLTBDLTBDLTBDBDBDBDSCC1LTBDLMTLT65BDLMTCC2HMTBDLMTLTBDSBDLTBDLTBDLTBDBDBDSCC1LTLTLMTLMTLTLT66BDLMTCC2HMTBDLMTLTBDSBDLTBDLTBDLTBDBDBDSCC1LTBDLMTLT67BDLMTCC2HMTBDLMTLTBDSBDLTBDLTBDLTBDBDBDSCC1LTBDLMTLT68BDLMTCC2HMTBDLMTLTBDSBDLTBDLTBDLTBDBDBDSCC1LTBDLMTLT69BDSSCBDBDBDLMTBDBDSBDSSSSLMTLMTSSSSHMTHMTHMTLMTLMTLMT70концовкаBDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoH71BDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoHBD72BDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoH73BDCC2oHBDSCC1BDBDCC2oHSBDoHBDSSBDSSSS74BDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHSoHoH75BDCC2oHBDSCC1BDCC2oHBDoHBDSoHBDoHSS76SSSBDBDSBDCC2oHBDSoHBD77BDCC1BDSoHBDBDoHSBDBDSSoHBD78BDCC1CC2cCBDBDSHFTSHFT