1=110342345678FT(S)(S)(S)9BDRCxHxHBDxHBDSxHxHBD10xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD11xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD12xHBDxHxHBDxHBDSoHBDxH13BDSCxHxHBDxHBDSxHxHBD14xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD15xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD16xHBDxHxHBDxHBDSxHoHBD17xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD18xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD19xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD20xHBDxHxHBDxHBDSSSBD21BDSCxHxHBDxHBDSxHxHBD22xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD23xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD24xHBDxHxHBDxHBDSxHoHBD25xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD26xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD27xHBDxHBDxHBDSoHoHoHBD28SBDoHSBDoHSBDoHSBDoHSSSS29BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS30RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS31RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS32CCBDSSSSCCBDSSSS33BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS34RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS35BDCCrbrbBDrbBDSrbBDBDrbBDS36CCBDSSSrbBDSCCBDSBDSBDSrbBDSrbBD37BDCCxHxHBDxHBDSxHxHBD38xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD39xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD40xHBDxHxHBDxHBDSoHBDxHSS41BDSCxHxHBDxHBDSxHxHBD42xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD43xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD44xHBDxHxHBDxHBDSxHoHBD45xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD46xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD47xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD48xHBDxHxHBDxHBDSSSBD49BDSCxHxHBDxHBDSxHxHBD50xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD51xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD52xHBDxHxHBDxHBDSxHoHBD53xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD54xHBDxHxHBDxHBDSxHxHBD55xHBDxHBDxHBDSoHoHoHBD56SBDoHSBDoHSBDoHSBDoHSSSS57BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS58RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS59RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS60CCBDSSSSCCBDSSSS61BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS62RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS63BDCCrbrbBDrbBDSrbBDBDrbBDS64CCBDSSSrbBDSCCBDSBDSBDSrbBDSrbBD65BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS66RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS67RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS68CCBDSSSSCCBDSSSS69BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS70RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS71BDCCrbrbBDrbBDSrbBDBDrbBDS72CCBDSSSrbBDSCCBDSBDSBDSrbBDSrbBD73BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS74RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS75RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS76CCBDSSSSCCBDSSSS77BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS78RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS79BDCCrbrbBDrbBDSrbBDBDrbBDS80CCBDSSSrbBDSCCBDSBDSBDSrbBDSrbBD81BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS82RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS83RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS84CCBDSSSSCCBDSSSS85BDCCRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS86RCBDRCRCBDRCBDSRCBDBDRCBDS87BDCCrbrbBDrbBDSrbBDBDrbBDS88CCBDSSSrbBDSCCBDSBDSBDSrbBDSrbBD89CCSBDCCSBDCCSBDCCSBD