eBGDAE1=157442Intro / Main Riff557XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX35557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)89674555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX55557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)89676555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX75557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)89678555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX987891095710557XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX115557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)896712555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX135557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)896714555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX155557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)896716555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1799799777577555355355355318Verse7751920219967996799679967225577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX235577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX245577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX25996799679967996726775775775775553553553553277757757757759979979979972877577577577555355355355329775775775775101081010810108101083077577577577555355355355331775775775775997997997997327757757757755535535535533333155333122034Verse5577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX355577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX365577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX379967996799679967385577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX395577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX405577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX41996799679967996742Pre-Chorus757757438758109794475775745109787574675775747875810979487577574910108XXXXXXXXX10108XXXXXX12121050Chorus(5)775(3)553(1)331XXXXXX51(3)553XXXXXX(5)775XXXXXX52(5)775(3)553(1)331XXXXXX53(3)553XXXXXX(1)331(1)331(1)331(1)33154(5)775(3)553(1)331XXXXXX55(3)553XXXXXX(5)775XXXXXX56(5)775(3)553(1)331XXXXXX57(3)553XXXXXX(2)442(2)442(2)442(2)442let ring58Post-Chorus810101059109129106012121415let ring619121011109628101010863109129910let ringP. M.649101265141412XXX141412XXX1414121012101214141266Main Riff557XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX675557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)896768555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX695557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)896770555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX715557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)896772555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX73XXX557XXX557XXXXXX557XXXXXX557XXXXXX74Verse5577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX755757754XXXXXXXXXXXXXXXXXX76575775(4)XXXXXXXXXXXXXXXXXX779967996799679967785577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX795577557XXXXX765805577557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX81996799679967996782Pre-Chorus757757838758109798475775785109787578675775787875810979887577578910108XXXXXXXXX10108XXXXXX12121090Chorus(5)775(3)553(1)331XXXXXX91(3)553XXXXXX(5)775XXXXXX92(5)775(3)553(1)331XXXXXX93(3)553XXXXXX(1)331(1)331(1)331(1)33194(5)775(3)553(1)331XXXXXX95(3)553XXXXXX(5)775XXXXXX96(5)775(3)553(1)331XXXXXX97(3)553XXXXXX(2)442(2)442(2)442(2)442let ring98Post-Chorus8101010991091291010012121415let ring101912101110910281010108103109129910let ringP. M.10491012105141412XXX141412XXX14141210121012141412106Break1071081090013131111077577577577555355355355311177577577577599799799799711277577577577555355355355311377577577577510108101081010810108114SoloXXX775XXX775XXX553XXX553115XXX775XXX775XXX997XXX997116(7)(7)(5)775XXX775XXX553XXX553117XXX775XXX775XXX10108XXX10108118XXX775XXX775XXX553XXX553119XXX775XXX775XXX997XXX997120(7)(7)(5)775XXX775XXX553XXX553let ring121XXX775XXX775XXX10108XXX10108122Interlude5535123555124355let ring125555126355127334128020let ring129553775553553775553130022131010let ring132355133555134355135334let ring1360221374555138Pre-Chorus757757139875810979140757757141109787571427577571438758109791447577571458757657814610108XXXXXX10108XXXXXX101081010814724148Chorus(5)775(3)553(1)331XXXXXX44149(3)553XXXXXX(5)775XXXXXX150(5)775(3)553(1)331XXXXXX151(3)553XXXXXX(1)331(1)331(1)331(1)331152(5)775(3)553(1)331XXXXXX153(3)553XXXXXX(5)775XXXXXXlet ring154(5)775(3)553(1)331XXXXXX155(3)553XXXXXX(2)442(2)442(2)442(2)442156Post-Chorus8101010let ring15710912910158121214151599121011109let ring1608101010816110912991016291012P. M.163141412XXX141412XXX14141210121012141412164Outro / Main Riff557XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1655557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967166555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1675557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967168555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1695557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967170555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX171878910957172557XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1735557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967174555XXXXXXXXX575557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX175XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7full(5)full5full(5)full176555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1775557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967178555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX179677XXXXXX8910XXXXXX557XXXXXX677XXXXXX1808910XXXXXXXXX(6)7XXXX(8)9XXXXXXXX18157XXXXXXXXX(5)(5)(8)9(6)718255XXXXXX57557XXX557XXXXXX183557XXX557XXXXXX677XXXXXX8910XXXXXX1848910XXXXXXXXX(6)7XXXX(8)9XXXXXXXX18557XXXXXXXXX(5)(5)(8)9(6)718655XXXXXX57557XXX557XXXXXX1877755775577557755188557XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1895557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967190555XXXXXXXXX575557XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX191(8)(10)(10)(12)(12)(12)192555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX1935557XXXXXXXXXXXXXXXX(5)(5)8967194555XXXXXXXXX57XXXXXX5557XXXXXXXX195677XXXXXX8910XXXXXX557XXXXXX677XXXXXX