1=674423456789101112CCS13BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH14BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH15BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH16BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH17BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH18BDxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH19BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH20BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH21BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH22BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH23BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH24BDxHxHSShxHBDxHShBDxHBDxHSShxHCCxH25BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH26BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH27BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH28BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH29BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH30BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH31BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH32BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH33BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH34BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH35BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH36BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH37BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH38BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH39BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH40BDxHxHSShxHBDxHShBDxHxHSShxH41BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH42BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH43BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH44BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH45BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH46BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH47BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH48BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH49BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH50BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH51BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH52BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH53cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH54cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH55cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH56cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH57cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH58cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH59cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH60cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH61cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcafHfHcaShfHfH62cafHfHcafHfHcafHfHcafHfHCCS63BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH64BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH65BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH66BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH67BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH68BDxHSShxHBDxHBDBDShBDShxHSBDBDShxHxH69BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH70BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH71BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH72BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH73BDxHxHSShxHShxHBDBDShxHBDShxHSShxHBDShxH74BDxHxHSShxHBDxHShBDxHBDxHSShxHCCxH75