You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1=15044234xHSxHBDxHSBDS51672dokonodokono8dokonodarekara9tanomareta1011inochiwokakeru12kachimonai13sorehodoyogoreta14nipponno15hitonokoko16roga17umidashi18ta19(ZENIKURE-JII)20(GOMIGON)21SUMOGGUTONHEDORON22GA-23akumano24mureni25kanzen26to27tatakai-28idomi-29aiwoto30ki31aaa-32aaa-33kyoumoyuku-343536seigiwotasukeru37KONDO-RUMANsei38ginoSHIN39BORU40KONDO-RU41MAN42434445