d#A#F#C#G#D#1=160442345678910so5ra6ni5ka311ga1ya4ku-212i5tsu8tsu7no513hi3ka6ri-514he3i3wa3no115sen3shi3da-616SU5TO5RA5DA517FIVE518hi5mi5tsu5so5u3sa119no5ki2zu220na5mo3tsu1yo5ku-32122o3to3ko3no623GAT5TSU1de-524ta5ta5ka7u825zo726ONE8TWO827THREE8FOUR7FIVE528LET'S7GO-729SUTO5RADA730FIVE53132333435